Preverjali so vodo v slovenskih bazenih, rezultati zadovoljivi

Preverjali so vodo v slovenskih bazenih, rezultati zadovoljivi

Bazenska kopalna voda v Sloveniji ustreza zahtevam, ugotavlja pristojni inšpektorat. Približno dve tretjini vzorcev je bilo skladnih z minimalnimi higienskimi zahtevami, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in voda v bazenih, približno tretjina vzorcev pa je bila v skladu s smernicami inštituta za javno zdravje ocenjena kot primerna za kopanje.

Od 82 vzorcev bazenskih kopalnih voda, odvzetih junija in julija, jih je bilo 57 skladnih s pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih, 25 pa jih je bilo v skladu s strokovnimi smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ocenjenih kot primernih za kopanje, je Zdravstveni inšpektorat RS zapisal na svojih spletnih straneh.

Z vzorčenjem bazenskih kopalnih voda ugotavljajo skladnost vode s pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih v času odvzema vzorca. Pravilnik med drugim določa, da kopalne vode ne smejo vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali snovi v številu in koncentracijah, ki predstavljajo nevarnost za zdravje uporabnikov.

Kakovost bazenske kopalne vode so dolžni skozi celo leto spremljati upravljavci kopališč, ki so odgovorni za zagotavljanje vode, ustrezne za kopanje. Analize vzorcev izvajajo usposobljeni laboratoriji, ki rezultate analiz vzorcev, ki jih odvzamejo upravljavci, posredujejo tudi na NIJZ.

Inšpektor lahko v primeru ugotovljenih kršitev pravilnika upravljavcu izreče opozorilo oziroma izda odločbo, s katero določi rok za odpravo pomanjkljivosti. Če voda ne bi bila primerna za kopanje oziroma bi predstavljala tveganje za zdravje ljudi, pa bi lahko inšpektor začasno prepovedal uporabo kopalne vode.

Scroll to top
Skip to content