Norveški milijoni za slovenske projekte

Norveški milijoni za slovenske projekte

Slovenija je v zadnjih letih uresničila okoli 120 projektov s pomočjo sredstev iz finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Rezultati so dobra popotnica, da lahko tudi v prihodnje pričakujemo sodelovanje za skupne cilje in vrednote, je na zaključnem dogodku obdobja 2008-2014 dejal državni sekretar SVRK Matjaž Zupančič.

Z 29 milijoni evrov donatorskih sredstev iz finančnega mehanizma evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Norveškega finančnega mehanizma je Slovenija v zadnjih letih uresničila več kot 120 projektov s področij štipendiranja in mobilnosti, nevladnih organizacij, javnega zdravja, enakosti med spoloma, biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev, ohranjanja oz. oživljanja kulturne in naravne dediščine ter okolja, so sporočili iz vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

Nekatere od teh so predstavili na današnjem zaključnem dogodku Sodelujemo za skupne cilje. Srečanja, ki ga je organiziral SVRK, so se udeležili tudi predstavniki držav donatoric.

“Prav sodelovanje in utrjevanje vezi z donatorskimi državami, Norveško, Islandijo in Liechtensteinom je eden bistvenih prispevkov obeh finančnih mehanizmov,” so na SVRK navedli besede državnega sekretarja Zupančiča. Dodali so njegovo prepričanje, “da bodo stkana partnerstva in prijateljstva vodila v nadaljnje sodelovanje tudi v programskem obdobju do leta 2021”.

Z okrepljenim bilateralnim sodelovanjem se namreč zmanjšujejo gospodarske in socialne razlike znotraj Evropskega gospodarskega prostora ter posledično ustvarja okolje enakih možnosti, strpnosti, varnosti, okoljske trajnosti in dostojnega življenjskega standarda, kar je glavni namen finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, kot ga po besedah Thorsteinna Björnssona iz urada za finančni mehanizem Kraljevine Norveške vidijo države donatorice.

Te so sicer z 1,798 milijarde evrov podprle več kot 150 programov v 16 upravičenih državah evropskega gospodarskega prostora. V Sloveniji se je doslej izvajalo pet programov.

V okviru programa finančnega mehanizma EGP in programa Norveškega finančnega mehanizma so izvedli 36 projektov, ki so po navedbah SVRK prispevali k napredku na področjih javnega zdravja, enakosti med spoloma, biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev, ohranjanja oziroma oživljanja kulturne in naravne dediščine ter okolja.

V Regionalnem centru za okolje in Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij so ponosni na nove zaposlitve, predvsem med mladimi, ohranjanje kulturne in naravne dediščine, manj nasilja in več enakopravnosti, ki jih je prineslo 33 projektov v okviru programa Sklad za nevladne in neprofitne organizacije, katerega nosilec sta bili omenjeni organizaciji.

Z nekaj manj kot dvema milijonoma evrov je bilo podprtih tudi 52 projektov Štipendijskega sklada, v okviru katerih je odšlo na izmenjave 184 študentov, 84 učiteljev in 227 učnega in strokovnega osebja iz visokošolskih institucij. Nosilec tega programa je bil Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS).

Peti program se je nanašal na tehnično pomoč in bilateralne odnose na nacionalni ravni.

Scroll to top
Skip to content