Gospodinjstva v Sloveniji lani za nakupe hrane in brezalkoholnih pijač porabila 2671 evrov

Gospodinjstva v Sloveniji lani za nakupe hrane in brezalkoholnih pijač porabila 2671 evrov

Gospodinjstva v Sloveniji so lani za življenjske potrebščine porabila povprečno 17.334 evrov, od tega 2671 evrov za nakupe hrane in brezalkoholnih pijač. Polovico stroškov za življenjske potrebščine predstavljajo izdatki za transport, hrano, brezalkoholne pijače in stanovanje.

Izdatki za nakupe življenjskih potrebščin so se v primerjavi z letom 2012 zvišali za 3,2 odstotka. Največji del teh izdatkov so bili izdatki za transport, za kar so gospodinjstva povprečno porabila 3601 evrov oz. 20,8 odstotka. Za izdatke za hrano in brezalkoholne pijače so povprečno namenila 2671 evrov oz. 15,4 odstotka, za izdatke, povezane s stanovanjem pa 2558 evrov oz. 14,8 odstotka.

Večji izdatki so bili še izdatki za raznovrstno blago in storitve (2062 evrov oz. 11,9 odstotka) ter izdatki za rekreacijo in kulturo (1466 evrov oz. 8,5 odstotka).

Vseh izdatkov so imela gospodinjstva lani v povprečju 19.496 evrov oz. 1625 evrov na mesec. Od tega so za nakupe življenjskih potrebščin namenila 17.334 evrov (to je 88,9 odstotka vseh porabljenih sredstev) oz. 1444 evrov na mesec, kažejo podatki državnih statistikov.

Drugi izdatki so lani znašali 2163 evrov oz. 11,1 odstotka. Med te statistiki uvrščajo izdatke za nakup stanovanja ali hiše, nakup zemljišča za gradnjo, za velika dela in druge izdatke.

Primerjava med petino gospodinjstev z najvišjimi in petino gospodinjstev z najnižjimi dohodki je pokazala, da so gospodinjstva z najvišjimi dohodki porabila za nakupe življenjskih potrebščin 3,2-krat toliko kot gospodinjstva z najnižjimi dohodki.

Gospodinjstva v najnižjih dveh dohodkovnih razredih so v okviru izdatkov za življenjske potrebščine porabila najvišji znesek za hrano in brezalkoholne pijače ter stanovanje, za preostala gospodinjstva pa so bili med temi izdatki glavna postavka izdatki za transport ter hrano in brezalkoholne pijače. Za gospodinjstva v najnižjem dohodkovnem razredu so bili izdatki za hrano in brezalkoholne pijače ter izdatki, povezani s stanovanjem, 46 odstotkov izdatkov za življenjske potrebščine, za tista v najvišjem dohodkovnem razredu pa 23 odstotkov izdatkov za življenjske potrebščine.

Gospodinjstva v Sloveniji so lani štela povprečno 2,6 člana in za nakupe življenjskih potrebščin porabila povprečno 17.334 evrov. Enočlanska gospodinjstva so porabila 8932 evrov, dvočlanska gospodinjstva so porabila 14.925 evrov oz. 1,7-krat toliko kot enočlanska, tričlanska gospodinjstva so porabila 20.669 evrov oz. 2,3-krat toliko kot enočlanska, štiričlanska gospodinjstva pa so porabila 24.515 evrov oz. 2,7-krat toliko kot enočlanska.

Statistiki so porabljenim denarnim sredstvom za nakupe življenjskih potrebščin prišteli še denarno vrednost lastne proizvodnje (ta je na mesec znašala okoli 37 evrov), s čimer so dobili podatek, da so gospodinjstva lani v povprečju porabila 17.775 evrov oz. 1481 evrov na mesec. V tej vrednosti so upoštevani nakupi življenjskih potrebščin in tudi denarna vrednost lastne proizvodnje. Ta zajema vrednost pridelkov in izdelkov iz lastne proizvodnje, porabljenih v gospodinjstvu v enem letu (hrana, pijača, drva za ogrevanje).

Scroll to top
Skip to content