Vpis pravice do pitne vode v ustavo bo deseta sprememba najvišjega pravnega akta

Vpis pravice do pitne vode v ustavo bo deseta sprememba najvišjega pravnega akta

Doslej je bila namreč ustava spremenjena devetkrat, nazadnje pred tremi leti z novostmi glede referendumske ureditve in fiskalnim pravilom. STA objavlja seznam dosedanjih ustavnih sprememb in dopolnitev.

Sprememba 68. člena: julija 1997 so v ustavo vnesli t. i. španski kompromis, ki se nanaša na postopno odpiranje slovenskega trga nepremičnin za državljane EU v procesu pridruževanja Slovenije EU. Z njim se je Slovenija obvezala, da bo tujcem omogočila lastništvo slovenskih nepremičnin.

Dopolnitev 80. člena: julija 2000 so v ustavo vnesli določbo, da volitve v Sloveniji potekajo po proporcionalnem volilnem sistemu. Poslanci se od tedaj volijo po načelu sorazmernega predstavništva ob štiriodstotnem volilnem pragu.

Spremembe 47. in 68. člena: marca 2003 je bila ustava dopolnjena s pravno podlago za vstop v EU in zvezo Nato. V ustavo so zapisali, da lahko Slovenija z mednarodno pogodbo prenese izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne organizacije.

Sprememba 50. člena: junija 2004 so v ustavo zapisali pravico državljanov do pokojnine.

Sprememba 43. člena: od junija 2004 je v ustavi določba, da se z zakonom določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju na volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti.

Sprememba 14. člena: junija 2004 so z besedo invalidnost dopolnili člen ustave, ki opredeljuje človekove pravice in temeljne svoboščine, ki so zagotovljene vsakomur ne glede na katero koli osebno okoliščino.

Spremembe 121., 140. in 143. člena: junija 2006 je DZ v ustavi zagotovil pravno podlago za ustanovitev pokrajin. Spremembe predvidevajo, da se pokrajine ustanovijo z zakonom, država pa nanje prenese opravljanje posameznih nalog.

Sprememba 148. člena: maja 2013 so v ustavno vnesli fiskalno pravilo. To določa, da morajo biti prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja ali pa v presežku.

Spremembe 90., 97. in 99. člena: maja 2013 je DZ potrdil spremembe referendumske ureditve. Spremembe so uvedle model t. i. zavrnitvenega referenduma, določile, da zakonodajni referendum lahko zahteva le še 40.000 volivcev ter določile vprašanja, o katerih referenduma ni dovoljeno razpisati.

Scroll to top
Skip to content