Mineva 25 let od sprejetja slovenske ustave

Mineva 25 let od sprejetja slovenske ustave

Ustavno sodišče bo danes s posebno slovesnostjo počastilo dan ustavnosti, ki ga praznuje v spomin na sprejetje slovenske ustave 23. decembra 1991. Letos bo obeležitev še toliko bolj simbolična, saj od sprejetja ustave v takratni slovenski skupščini mineva 25 let. Slavnostni govornik bo sodnik Evropskega sodišča za človekova pravice Marko Bošnjak.

Z novo ustavo se je Slovenija, ki je svojo osamosvojitev razglasila že nekaj mesecev prej, 23. decembra 1991 odcepila tudi v pravnem smislu. Vse do takrat je namreč veljala, sicer s številnimi osamosvojitvenimi dopolnili spremenjena stara ustava Socialistične republike Slovenije, ki je temeljila na takratni jugoslovanski ustavi.

Pisanje slovenske ustave se je začelo že s t. i. pisateljsko ustavo, ki je leta 1988 nastala v okviru Društva slovenskih pisateljev, glavnina današnje ustave pa je nastala avgusta 1990 v Podvinu. Tam se je namreč po naročilu takratnega predsednika skupščine Franceta Bučarja zbrala skupina strokovnjakov, ki jo je vodil Peter Jambrek, in v nekaj dneh napisala delovni osnutek besedila. Slednje je bilo pozneje v skupščini sicer nekoliko spremenjeno, a je glavnina ostala.

Od sprejetja do danes je bila ustava spremenjena desetkrat, od tega je bilo večjih sprememb sedem. Nazadnje je DZ pred nedavnim v njo zapisal pravico do čiste pitne vode.

Scroll to top
Skip to content