EU počasi povečuje delež obnovljivih virov v porabi energije

EU počasi povečuje delež obnovljivih virov v porabi energije

EU še povečuje delež obnovljivih virov v končni porabi energije. Leta 2015 je znašal 16,7 odstotka, potem ko je bil leta 2014 16,1-odstoten, kažejo podatki Eurostata. V Sloveniji je ta delež še višji: leta 2015 je bil 22-odstoten, kar je pol odstotne točke več kot leto prej.

Od leta 2004, ko je bil pri 8,5 odstotka, se delež obnovljivih virov v končni porabi energije v EU skokovito povečuje. Leta 2015 je porasel v 22 od 28 držav članic.

Delež obnovljivih virov v porabi energije je eden od ključnih kazalcev iz strategije Evropa 2020. Medtem ko je cilj na ravni EU doseči 20-odstoten delež, ima vsaka država svoj cilj. Nekatere imajo višje, nekatere pa nižje cilje od povprečja EU – v Sloveniji je postavljen pri 25 odstotkih.

Z daleč največjim deležem obnovljivih virov energije se lahko trenutno pohvali Švedska, namreč 53,9-odstotnim. Sledijo Finska (39,3 odstotka), Latvija (37,6 odstotka), Avstrija (33 odstotkov) in Danska (30,8 odstotka).

Na spodnjem delu lestvice so se znašli Luksemburg in Malta (vsaka po pet odstotkov), Nizozemska (5,8 odstotka), Belgija (7,9 odstotka) in Velika Britanija (8,2 odstotka).

Obnovljivi viri energije bodo ključno vlogo odigrali tudi po letu 2020, članice so se že dogovorile o novem cilju – obnovljivi viri energije naj bi do leta 2030 v končni porabi energije predstavljali najmanj 27 odstotkov.

Scroll to top
Skip to content