Urad varuha prejel 10.000 klicev; revščina ostaja temeljni problem

Urad varuha prejel 10.000 klicev; revščina ostaja temeljni problem

"Revščina s svojimi številnimi obrazi ostaja osrednji problem," je ob predstavitvi poročila o stanju na področju človekovih pravic dejala varuhinja Vlasta Nussdorfer. Eden od vzrokov revščine je neizplačevanje plač delavcem, ki tako ne zmorejo preživeti s svojimi družinami. Delodajalci, pa četudi dobro živijo, se spretno izmikajo izplačevanju, zato v uradu varuha menijo, da zgolj povečanje pristojnosti inšpektorjev za delo ne bo rešilo tega problema. Potrebno je bistveno povečati ekipo inšpektorjev, saj se zdaj delodajalci zavedajo manjka inšpektorja in posledično skoraj nikakršnih možnosti, da bi kršitelje dobili. ​Varuhinja ponovno tudi opozarja, da je potrebno nujno urediti urgentne pedopsihiatrične službe, najti sistemske rešitve pri nastanitvi mladoletnih beguncev brez spremstva. Od države pa pričakuje tudi aktivnejšo držo pri reševanju romske problematike, zlasti pri komunalnem opremljanju romskih naselij. ​Ob tem je ocenila, da bi se morale pristojne institucije pri svojem delu večkrat spomniti na načeli pravičnosti in dobrega upravljanja, zakonodajo pa v primeru dvoma razlagati ljudem v korist. Pomembno področje, na katerem bo potrebno še veliko postoriti, je tudi varstvo okolja, saj je neškodljivo in varno okolje temeljna človekova pravica. Urad varuha je v lanskem letu prejel okoli 10.000 klicev, obravnaval je 3.183 zadev, največ na področju sodnih in policijskih zadev ter socialne varnosti.

“Revščina s svojimi številnimi obrazi ostaja osrednji problem,” je ob predstavitvi poročila o stanju na področju človekovih pravic dejala varuhinja Vlasta Nussdorfer. Eden od vzrokov revščine je neizplačevanje plač delavcem, ki tako ne zmorejo preživeti s svojimi družinami. Delodajalci, pa četudi dobro živijo, se spretno izmikajo izplačevanju, zato v uradu varuha menijo, da zgolj povečanje pristojnosti inšpektorjev za delo ne bo rešilo tega problema. Potrebno je bistveno povečati ekipo inšpektorjev, saj se zdaj delodajalci zavedajo manjka inšpektorja in posledično skoraj nikakršnih možnosti, da bi kršitelje dobili. ​Varuhinja ponovno tudi opozarja, da je potrebno nujno urediti urgentne pedopsihiatrične službe, najti sistemske rešitve pri nastanitvi mladoletnih beguncev brez spremstva. Od države pa pričakuje tudi aktivnejšo držo pri reševanju romske problematike, zlasti pri komunalnem opremljanju romskih naselij. ​Ob tem je ocenila, da bi se morale pristojne institucije pri svojem delu večkrat spomniti na načeli pravičnosti in dobrega upravljanja, zakonodajo pa v primeru dvoma razlagati ljudem v korist. Pomembno področje, na katerem bo potrebno še veliko postoriti, je tudi varstvo okolja, saj je neškodljivo in varno okolje temeljna človekova pravica. Urad varuha je v lanskem letu prejel okoli 10.000 klicev, obravnaval je 3.183 zadev, največ na področju sodnih in policijskih zadev ter socialne varnosti.

Scroll to top
Skip to content