LAS Za mesto in vas bo podprla 12 projektov

LAS Za mesto in vas bo podprla 12 projektov

Lokalna akcijska skupina (LAS) Za mesto in vas, ki v partnerstvo združuje javne in zasebne organizacije ter posameznike na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice, je za sofinanciranje izbrala 12 projektov v skupni vrednosti 520.000 evrov, so sporočili iz Občine Medvode.

V odobrenih projektih sodeluje več kot 30 različnih partnerjev iz javnega, nevladnega in zasebnega sektorja, potrjeni projekti pa prinašajo inovativne ideje in nova partnerstva, ki bodo prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest, varstvu okolja in ohranjanju naravne dediščine ter razvoju novih storitev na podeželju.

Med njimi je projekt Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti – LAS na območju vseh šestih občin, katerega cilj je vzpostavitev mreže privlačnih in varnih kolesarskih poti v skupni dolžini 64.372 metrov ter s tem spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na območju LAS.

Prav tako so občine združile moči pri projektu Oživitev tržnic na območju LAS, ki bo namenjen večanju oziroma širjenju ponudbe prodajalcev na tržnicah v posameznih občinah in s tem kroženju ponudnikov na tržnih prostorih v vseh občinah.

Z evropskimi sredstvi bodo v občinah Trzin, Medvode, Mengeš in Vodice poskrbeli tudi za izboljšanje stanja in dolgoročno ohranitev lokalnih mokrišč. K sodelovanju v projektu Zgodbe naših mokrišč sta pristopila še Zavod RS za varstvo narave in Osnovna šola Mengeš.

Aktivnosti se bodo izvajale tudi pri spodbujanju podjetništva, saj bo javni zavod Cene Štupar v sodelovanju z domžalsko obrtno-podjetniško zbornico ter javnim zavodom za šport, turizem, kulturo in mladino Sotočje v okviru projekta Za vas! izvajal različna podjetniška usposabljanja in izobraževanja.

V okviru projekta Medgeneracijsko povezovanje za varno starost bo eden izmed glavnih poudarkov omogočiti starostnikom medgeneracijsko interakcijo ter prepoznati in omejiti nasilje nad starejšimi.

Drugi projekt, ki naslavlja starejše, bo potekal na območju Komende, Most, Mengša, Trzina in Vodic, kjer bodo vzpostavili Krekovo središče, namenjeno spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja, kakovostnega in aktivnega staranje ter preprečevanju osamljenosti med starejšimi.

LAS Za mesto in vas je namreč lani decembra objavil prvi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS. Razpisanih je bilo 915.000 evrov, od tega 395.000 evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter 520.000 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Na poziv, ki je bil odprt do sredine maja, je prispelo 16 vlog.

Upravni odbor LAS je izbral 12 projektov v skupni vrednosti 520.000 evrov, ki izpolnjujejo vse pogoje za pridobitev sofinanciranja, do dokončne potrditve pa je treba počakati še na potrditev agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Naslednji javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na
območju LAS Za mesto in vas, v okviru katerega bo na razpolago približno en milijon evrov, bo objavljen predvidoma v začetku leta 2018.

Scroll to top
Skip to content