Slovenci v pol leta zmanjšali dolg do države za 35 milijonov

Davčni dolg je ob koncu prve polovice leta znašal 1,285 milijarde evrov in se je v primerjavi s koncem lanskega leta znižal za 35,06 milijona evrov oz. za 2,7 odstotka. Več kot polovico ali 59,9 odstotka dolga predstavljajo obveznosti, za katere Furs aktivno izvaja postopke izterjatve, preostali dolg pa je izterljiv pogojno.

V prvi polovici leta je bilo za 769,63 milijona evrov aktivnega dolga, za poplačilo katerega Finančna uprava RS (Furs) izvaja postopke, predvidene v davčni zakonodaji. Ta se je v primerjavi s koncem lanskega leta povečal za 82,35 milijona evrov oz. za 12 odstotkov.

Pogojno izterljiv dolg, katerega poplačilo je večinoma odvisno od zaključka sodnih postopkov, pa se je znižal za 18,5 odstotka in je konec junija dosegel 516,02 milijona evrov, izhaja iz poročila o davčnem dolgu, ki ga je Furs poslal v potrditev vladi.

Povečanje aktivnega dolga in znižanje pogojno izterljivega dolga je v veliki meri posledica spremembe zajema podatkov o zavarovanem dolgu, ki ni predmet postopkov zaradi insolventnosti. Ne glede na to je treba upoštevati, da ta sprememba nima vpliva na skupno stanje davčnega dolga.

Pravne osebe so konec junija državi dolgovale za 747,85 milijona evrov davčnih obveznosti ali 58,2 odstotka davčnega dolga. Fizične osebe, med katere se šteje tudi samostojne podjetnike in zasebnike, ki opravljajo poklicne ali druge neodvisne dejavnost, pa so ga imele za 537,80 milijona evrov ali 41,8 odstotka vsega davčnega dolga.

Večino davčnega dolga predstavljajo neuspešno pobrani davčni prihodki, v okviru katerih največji delež ali 38,9 odstotka predstavljajo domači davki na blago in storitve. Sledijo prispevki za socialno varnost z 30,7-odstotnim deležem, davki na dohodek in dobiček z 26,3-odstotnim deležem ter davki na premoženje s 3,5-odstotnim deležem.

Podatki o davčnem dolgu vključujejo tudi zaračunane zamudne obresti. Te so letos predstavljale 13,5 odstotka dolga oziroma 173,89 milijona evrov.

Furs je v prvem polletju za davčne in nedavčne obveznosti poslal dolžnikom 286.641 pisnih opominov in 164.982 sklepov o davčni izvršbi ter opravil 1213 telefonskih opominjanj. S tem je izterjeval dolg v znesku 654,53 milijona evrov in ga uspešno izterjal za 247,45 milijona evrov. Za izvršbo na nepremičninah pa je pristojnim sodiščem poslal 325 predlogov, s čimer želi izterjati 16,09 milijona evrov tega dolga.

V letošnjem prvem polletju je Furs pobral 7,668 milijarde evrov prihodkov, kar je za 6,9 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Ti so se stekli v štiri blagajne javnega financiranja – 67,3 odstotka v državni proračun, 19,7 odstotka Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 9,6 odstotka Zavodu za zdravstveno zavaroavnje in 3,4 odstotka v občinske proračune.

Povečanje pobranih javnofinančnih prihodkov ob hkratnem zniževanju davčnega dolga kaže na učinkovitejše pobiranje dajatev in povečano plačilno disciplino pri plačevanju obveznih dajatev. Furs za povečanje prostovoljnega plačevanja izvaja številne aktivnosti, med katerimi so ozaveščanje posameznih ciljnih skupin, poenostavitve pri plačevanju in pošiljanje opominov.

V primerjavi z letom 2014, ko je Furs avgusta objavil tudi enoten seznam davčnih dolžnikov, se je davčni dolg zmanjšal za okoli 204 milijone evrov. V prvem polletju 2014 je davčni dolg namreč znašal 1,489 milijarde evrov.

Povezane teme

davki, dolg, Slovenija
Aktualno

Šarec: Leben zaenkrat ne bo prišel v kabinet

Nekdanji minister za okolje in prostor Jure Leben “zaenkrat” ne bo prišel v kabinet predsednika vlade, kjer se je dogovarjal o mestu svetovalca premierja Marjana Šarca za podnebne spremembe. “Sprejela sva odločitev, da zaenkrat ne bo prišel,” je novinarjem danes ob robu skupščine Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije povedal Šarec.

Aktualno

Večji kos lesa usoden za moškega

V četrtek okoli 14. ure se je pri cepljenju drv na območju Vodic poškodoval 65-letni moški. Moškega je zadel večji kos lesa ter ga tako hudo poškodoval, da je kljub hitri zdravniški pomoči umrl na kraju dogodka, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Rubrika Aktualno