Vlada prejela predlog interventnega zakona za sanacijo zdravstvenih zavodov

Vlada prejela predlog interventnega zakona za sanacijo zdravstvenih zavodov

Koalicijske partnerice so danes na mizo prejele predlog interventnega zakona z ukrepi za sanacijo zdravstvenih zavodov, ki ga bo predvidoma v petek obravnavala vlada, so za STA potrdili v DeSUS in SD.

Predlog dopolnil naj bi koalicijski partnerji posredovali ministrstvu že danes do 16. ure, nato naj bi bilo v skladu z dogovorom na dopoldanskem koalicijskem vrhu še usklajevanje v DZ.

Predlog interventnega zakona, ki ga je pridobila STA, med drugim določa način in obseg pokrivanja minusa javnih zdravstvenih zavodov. Ta bo krit iz državnega proračuna, javni zdravstveni zavodi pa bodo lahko ta sredstva uporabili izključno za plačilo zapadlih obveznosti do dobaviteljev, za odplačilo posojil državni zakladnici in bankam ter za tekoče plačilo blaga.

Sanacija bi se izvedla v skladu s posebnim vladnim projektom. V bolnišnice bi prišli posebni sanacijski odbori, medtem ko bi zavode v času sanacije vodili sanacijske uprave.

Sanacijski odbor bi vsake tri mesece o svojem delu in poteku sanacije poročal ministrstvu. Sicer pa bi se odbore financiralo iz državnega proračuna.

Prejemniki sredstev za sanacijo bodo morali do konca maja prihodnje leto opraviti revizijo porabe teh sredstev.

S predlogom zakona bi na novo postavili plačilni rok za javne zdravstvene zavode, ta ne bi smel biti daljši od 60 dni.

Iz predloga zakona tudi izhaja, da bi se prispevna stopnja za upokojence, kar krije Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, povišala na 6,56 odstotka.

Scroll to top
Skip to content