Zavarovanja za stanovanja na airbnb

Zavarovanja za stanovanja na airbnb

Kategorija: Podjetja Wed, 29 Nov 2017 21:19:00 +0100 Ljubljana - Oddajanje stanovanj prek danes priljubljenih in vse bolj razširjenih platform airbnb in booking je vse bolj razširjeno in tudi zakonsko urejeno. Temu trendu se je pridružila zavarovalnica Generali z novo ponudbo, s katero je mogoče zavarovati tveganja, ki jih ta turistična ponudba oddajanja prostorov prinaša. V zavarovalnici Generali so prepoznali potrebe strank, lastnike nepremičnin, ki jih oddajajo v najem prek platform airbnb in booking, in so za te potrebe oblikovali zavarovalno ponudbo PaketDom Rent, je povedala Vanja Hrovat, predsednica uprave Generalija. Zavarovanje vključuje vsa kritja, ki jih vključujejo klasična zavarovanja nepremičnin, dodana pa so različna tveganja. Tudi tveganja vandalizma najemnikov in odgovornost najemodajalcev do najemnikov, odgovornost pri skupnih prostorih, saj se ve, da lahko najemnik povzroči kakšno škodo na hodnikih ali dvigalih. S tem zavarovanjem so za ta tveganja ...

Kategorija: Podjetja Wed, 29 Nov 2017 21:19:00 +0100 Ljubljana – Oddajanje stanovanj prek danes priljubljenih in vse bolj razširjenih platform airbnb in booking je vse bolj razširjeno in tudi zakonsko urejeno. Temu trendu se je pridružila zavarovalnica Generali z novo ponudbo, s katero je mogoče zavarovati tveganja, ki jih ta turistična ponudba oddajanja prostorov prinaša. V zavarovalnici Generali so prepoznali potrebe strank, lastnike nepremičnin, ki jih oddajajo v najem prek platform airbnb in booking, in so za te potrebe oblikovali zavarovalno ponudbo PaketDom Rent, je povedala Vanja Hrovat, predsednica uprave Generalija. Zavarovanje vključuje vsa kritja, ki jih vključujejo klasična zavarovanja nepremičnin, dodana pa so različna tveganja. Tudi tveganja vandalizma najemnikov in odgovornost najemodajalcev do najemnikov, odgovornost pri skupnih prostorih, saj se ve, da lahko najemnik povzroči kakšno škodo na hodnikih ali dvigalih. S tem zavarovanjem so za ta tveganja …

Scroll to top
Skip to content