Novi predsednik državnega sveta je Alojz Kovšca

Novi predsednik državnega sveta je Alojz Kovšca

Novoizvoljeni DS je na današnji ustanovni seji že v prvem krogu za svojega predsednika izvolil predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana - Bežigrad Alojza Kovšco, za katerega je glasovalo 21 svetnikov. Protikandidata sta bila podžupan Črnomlja Samer Khalil in koprski župan Boris Popovič. Prvi je zbral devet glasov, drugi pa štiri.

Za podpredsedniško mesto sta se potegovala dva kandidata: podžupan Ljutomera Branko Šumenjak in vrhniški občinski svetnik Miroslav Ribič. Tudi v drugem krogu nobeden od njiju ni bil izvoljen, saj sta zbrala enako število glasov. DS bo zato na naslednji seji vnovič volil podpredsednika. Za sekretarja DS pa so svetniki na predlog Kovšce imenovali Dušana Štrusa, ki je bil doslej namestnik sekretarja.

Tako Kovšca kot Khalil in Popovič so bili svetniki že v prejšnjem mandatu. Kovšca je v predstavitvenem nagovoru opozoril na “veliko dodano vrednost” DS, ki se kaže v neposrednem zastopanju interesov lokalnih skupnosti in stroke. Po njegovem mnenju bo imel DS toliko vloge v družbi, kolikor si jo bo sam vzel. Veliko priložnost vidi v komunikaciji med svetniki in poslanci na ravni delovnih teles.

Na začetku ustanovne seje je DS brez glasu proti potrdil 39 svetniških mandatov. Sicer 40-članski DS je namreč delo začel v okrnjeni sestavi, saj se je na volitvah, ki so potekale 22. in 23. novembra, zapletlo pri predstavniku kulture in športa. Njegovo izvolitev so namreč zaradi pritožbe Društva oblikovalcev Slovenije preklicali, novih volitev pa še ni bilo.

Med novoizvoljenimi svetniki jih je 19 oziroma polovica svetniško funkcijo opravljala že v prejšnjem mandatu. Med zastopniki lokalnih interesov jih je v svetniških klopeh že sedelo 11, več novih imen pa bo v novem sklicu iz vrst funkcionalnih interesov. V zdajšnji sestavi DS so med 39 svetniki štiri ženske.

Do izvolitve predsednika je sejo vodil najstarejši svetnik – v tem mandatu je to direktor Zavoda invalidskih podjetij Boris Šuštaršič. Sicer sta novoizvoljenim svetnikom pozdravne besede namenila predsednik DZ Milan Brglez in dosedanji predsednik DS Mitja Bervar. Pri tem se je Brglez zavzel za krepitev sodelovanja med DZ in DS.

Svetniki bi se morali po Brglezovih besedah čim bolj dejavno in konstruktivno vključiti v zakonodajno razpravo in nasploh v delo DZ: “Državni zbor, če si želi sodelovanja, ne sme udejanjiti stvari na način, ki bi sodelovanje onemogočale. Sočasno pa državni svet, če si želi sodelovanja, ne sme – če se tako izrazim – nagajati državnemu zboru.”

Bervar pa je ocenil, da je DS v času njegovega vodenja “naredil kar nekaj zanimivih stvari”. Spomnil je, da so v DZ poslali 250 mnenj, ki so jih poslanci bolj ali manj upoštevali. Pohvalil je tudi veliko pripravljenost svetnikov za sodelovanje s civilno družbo. DS pa po njegovih besedah ostaja uveljavitev predloga t. i. četrtega odločanja.

Scroll to top
Skip to content