Pošta Slovenije napoveduje velike spremembe

Na Pošti Slovenije so se na naglo upadanje storitev na poštnih okencih že pred leti odzvali z uvajanjem t. i. pogodbenih pošt ali celo zapiranjem poštnih uradov. Številni uporabniki so zato nezadovoljni, vendar pa se bo preoblikovanje mreže poštnih uradov nadaljevalo tudi letos.

Med storitvami, ki jih uporabniki tradicionalno v največjem obsegu opravijo na poštnih okencih, se je število pisemskih pošiljk v zadnjih enajstih letih zmanjšalo za 32 odstotkov, še višji je padec univerzalne poštne storitve (52 odstotkov). Obseg plačnih storitev pa se je med letoma 2006 in 2017 zmanjšal celo za 63 odstotkov, so za STA pojasnili na Pošti Slovenije.

Spremenjenim okoliščinam se prilagajajo tudi tako, da v skladu s svojo strategijo optimizirajo poštno omrežje z uvajanjem t. i. pogodbenih pošt ter v manjši meri z zmanjševanjem števila pošt. “Kljub temu še naprej ohranjamo ustrezno dostopnost poštnega omrežja za uporabnike in predpisano kakovost univerzalne poštne storitve vsem prebivalcem v Sloveniji, kot nam nalagata zakon o poštnih storitvah in splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve,” so poudarili.

Marsikateri uporabnik se s tem ne strinja. Na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) se je tako v zadnjem času obrnilo več uporabnikov poštnih storitev, ki so izrazili nezadovoljstvo bodisi s preoblikovanjem pošte bodisi z zaprtjem pošte v njihovem kraju. A na agenciji odgovarjajo, da so njene pristojnosti omejene.

Agencija je namreč v postopkih predlaganega preoblikovanja ali zaprtja pošt dolžna ugotavljati, ali bo še zagotovljena ustrezna gostota omrežja. Če so pogoji izpolnjeni in je vloga popolna, Akos soglasje za predlagano preoblikovanje oz. zaprtje poštnega urada izda.

Pogoja sta dva – da je v vsaki občini na ozemlju Slovenije en poštni urad ne glede na obliko organiziranosti ter da za 95 odstotkov prebivalcev do najbližje pošte ali pogodbene pošte ni več kot 4,5 kilometra zračne razdalje.

Prav tako mora Pošta Slovenije kot izvajalka univerzalne poštne storitve vsaki vlogi za preoblikovanje ali zaprtje poštnega urada priložiti tudi mnenje lokalne skupnosti. Gre za obvezno sestavino vloge, vendar pa Pošta Slovenije na to mnenje ni vezana, so nezadovoljnim uporabnikom prek svojih spletnih strani odgovorili na Akosu.

Namen zahteve po predložitvi mnenja lokalne skupnosti je v tem, da je Pošta Slovenije tudi formalno zavezana z lokalno skupnostjo vzpostaviti komunikacijo in si prizadevati poiskati rešitev, ki bi v največji meri upoštevala razumne potrebe uporabnikov poštnih storitev v lokalnem okolju, obenem pa bi ji omogočala finančno vzdržno izvajanje univerzalne poštne storitve.

Ob tem pa tako na Pošti Slovenije kot agenciji pravijo, da so se potrebe uporabnikov poštnih storitev v zadnjih letih spremenile, saj elektronska korespondenca nadomešča pisemske pošiljke. Spremenjenim potrebam uporabnikov se prilagajajo v vseh državah EU, primerjave pa kažejo, da ima slovenska pošta precej visok delež lastnih pošt. Ta je namreč 75-odstoten, medtem ko ima npr. nemška pošta samo 0,1 odstotka lastnih pošt, vse ostale pa so pogodbene. Ta delež je nizek tudi na Nizozemskem (0,3 odstotka), v Veliki Britaniji (3,2 odstotka), na Irskem (4,3 odstotka), Finskem (9,3 odstotka) in Danskem (10,4 odstotka).

Lani opravljena raziskava zadovoljstva uporabnikov s pogodbenimi poštami je pokazala, da je večina anketirancev zadovoljnih z zamenjavo prejšnje pošte s pogodbeno pošto. Tisti, ki so nezadovoljni, pa so kot razlog najpogosteje navajali posledično otežen dostop do denarnih storitev in plačilnega prometa in torej ne do poštnih storitev.

Pošta Slovenije je s preoblikovanjem svojega omrežja začela leta 2012 in je do danes preoblikovala 151 pošt ter jih zaprla 35. Skupaj s premičnimi poštami danes poštno omrežje v Sloveniji sestavlja 517 kontaktnih točk. Do konca leta 2022 naj bi se ta številka zmanjšala na 400.

Samo lani so v pogodbene pošte preoblikovali 21 pošt, zaprli pa so jih sedem. V skladu s strateškimi usmeritvami nameravajo z optimizacijo omrežja nadaljevati in za letos načrtujejo preoblikovanje do 40 pošt, od tega dve tretjini v pogodbene pošte.

Hkrati Pošta Slovenije na osnovi pogodbenega dogovora omogoča oddajo in prevzem pošiljk na 114 Petrolovih bencinskih servisih, vzpostavlja pa tudi mrežo avtomatiziranih samopostrežnih točk, kot je mreža PS paketomatov ter samopostrežnih točk 24/7. V lanskem letu je tako na Rudniku v Ljubljani odprla prvo samopostrežno enoto PS 24/7, letos namerava odpreti eno v Kopru.

Povezane teme

pošta Slovenije, Slovenija
Aktualno

Na ljubljanski infekcijski kliniki sprejeli tri osebe s sumom na tetanus, kar je zelo neobičajno

Na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so v zadnjih dveh dneh sprejeli tri starejše osebe, ki so najverjetneje zbolele za tetanusom, je danes v izjavi za medije dejala Tatjana Mrvič s klinike. Takšna situacija je neobičajna, saj se je pojavnost tetanusa, ki je sicer smrtno nevarna bolezen, zaradi cepljenja močno znižala.

Rubrika Aktualno