Nagrada za hrenovke in sir

Nagrada za hrenovke in sir

Kmetijska zadruga Tolmin in njeno hčerinsko podjetje kobariška Mlekarna Planika sta v zadnjem času prejeli tri odmevne pohvale oziroma nagrade za svojo proizvodnjo oziroma proizvode, kar je plod dolgoletnega dela s predvsem posoškimi surovinami, mesom in mlekom.

Kmetijska zadruga Tolmin in njeno hčerinsko podjetje kobariška Mlekarna Planika sta v zadnjem času prejeli tri odmevne pohvale oziroma nagrade za svojo proizvodnjo oziroma proizvode, kar je plod dolgoletnega dela s predvsem posoškimi surovinami, mesom in mlekom.

Scroll to top
Skip to content