Gašperšič si je ogledal primorska cestna gradbišča

Gašperšič si je ogledal primorska cestna gradbišča

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič si je danes ogledal infrastrukturne projekte na Krasu, Vipavskem in Goriškem. Srečal se je z župani in predstavniki občin Divača, Sežana, Komen, Ajdovščina, Vipava, Brda in Mestna občina Nova Gorica ter obiskal gradbišča na tamkajšnji cestni infrastrukturi.

Ob obisku je minister izrazil zadovoljstvo, da se povečan obseg vlaganj v ceste in železnice, tako kot drugod po Sloveniji, vidi tudi na Primorskem. Izpostavil je, da bomo lahko s trenutno dinamiko vlaganj v Sloveniji v šestih letih vzpostavili kakovostno raven državnih cest.

Pomembnejši projekti, ki bodo povečali prometno varnost, pretočnost in posledično izboljšali tudi kakovost življenja lokalnega prebivalstva v tem delu Slovenije, so izgradnja krožišča Gonjače v občini Brda, katerega ocenjena vrednost je 1,9 milijona evrov, krožišča na Prevali v novogoriški občini v vrednosti 1,56 milijona evrov in ureditev ceste skozi Senožeče v občini Divača za 1,49 milijona evro). Med pomembnejšimi projekt, ki jih v regiji trenutno izvaja Direkcija RS za infrastrukturo, sta tudi ureditev ceste skozi Štanjel v občini Komen in ureditev ceste skozi naselje Križ v občini Sežana.

Skoraj pol milijona evrov je bila vrednost izgradnje krožišča v Vipavi, še v letošnjem letu pa bodo začeli sanirati tudi magistralno cesto Podnanos-Razdrto, ki je bila dolga leta, do dokončanja hitre ceste prek Rebrnic, zelo prometno obremenjena.

Gašperšič se je ob koncu obiska ustavil še v Ajdovščini in si ogledal gradnjo krožišča z ureditvijo ceste za Lokavec. Dela naj bi bila zaključena konec aprila, investicija pa je ocenjena na 540.000 evrov. Še v letošnjem letu pa bodo v Ajdovščini začeli z gradnjo še enega krožišča namesto sedanjega križišča ob letališču.

Direkcija pripravlja še enega velikih projektov na tem območju – to je ureditev kolesarskega omrežja severne Primorske v skupni dolžini 170 kilometrov. Investicijski projekt zajema 13 občin (Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno, Idrija, Kanal, Brda, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Ajdovščina in Vipava).

Letos bodo na direkciji izdelali elaborat začasne prometne ureditve za vzpostavitev začasnega vodenja kolesarskega prometa po povezavah državnega kolesarskega omrežja severne Primorske in izvedli označitev kolesarskih povezav na terenu. Začetek izvedbe označitve kolesarskih povezav je odvisen od sklenitve sporazumov z vsemi upravljavci infrastrukture, po kateri bodo kolesarske povezave potekale.

Scroll to top
Skip to content