Policisti začasno prekinili stavko

Policisti začasno prekinili stavko

Policijski stavkovni odbor je odločil, da začasno oz. do preklica prenehajo izvajati vse stavkovne aktivnosti. Kot so zapisali v Sindikatu policistov Slovenije in Policijskem sindikatu Slovenije, vlada nima več pooblastil za sklepanje zavezujočih dogovorov s sindikati, zaradi česar je nadaljevanje stavkovnih aktivnosti nesmiselno.

Stavka zaposlenih v policiji, na ministrstvu za notranje zadeve in na inšpektoratu za notranje zadeve je uperjena proti vladi, ki pa z odstopom premierja Mira Cerarja nima pooblastil za nadaljevanje pogajanj, so opomnili v sindikatih. Ker je nadaljevanje pogajanj v času do oblikovanja nove vlade nesmiselno, sta se sveta obeh sindikatov odločila za začasno prenehanje stavkovnih aktivnosti. “Stavka pa ni preklicana, zato prostori in vozila še naprej ostanejo označeni s plakati stavka,” so pojasnili.

Kot so zapisali v sindikatih, se je ne glede na navedeno v dosedanjih pogajanjih vlada jasno opredelila, da so nekatere stavkovne zahteve v pristojnosti ministrstva za notranje zadeve. Od vodstva ministrstva zato zahtevajo aktivno reševanje teh zadev, pa tudi odprtih zadev iz sporazuma leta 2016.

Odprte zadeve tako niso povezane s pristojnostmi vladne pogajalske skupine, zaradi česar bodo v primeru kakršnega koli izogibanja izpolnjevanju zahtev oz. zavez stavkovne aktivnosti nemudoma zaostrili. Enako bo policijski stavkovni odbor ravnal v primeru, če bi vlada, ki opravlja tekoče posle, nadaljevala pogajanja z drugimi predstavniki stavkajočih sindikatov, ne pa tudi s policijskimi. Prav tako bodo tako ravnali v primeru kakršnih koli poskusov koalicije, da v DZ sprejme zakone, ki bi po oceni sindikatov posegali v področje pravic zaposlenih in bi morali biti kot takšni del socialnega dialoga.

Bo pa policijski stavkovni odbor nadaljevanje že začetih pogajanj zahteval tako po končanih volitvah in imenovanju nove vlade, so še zapisali.

V sindikatih sicer opozarjajo, da so bila s tem, ko so bila sredi lanskega leta v okviru odprave plačnih anomalij določena boljša vrednotenja delovnih mest pri ostalih pooblaščenih uradnih osebah, porušena razmerja, dogovorjena s stavkovnim sporazumom iz junija 2016. Med stavkovnimi zahtevami je zato na prvem mestu vzpostavitev razmerij med delovnimi mesti znotraj plačne podskupine C3, pri čemer naj se upošteva nova uvrstitev orientacijskega delovnega mesta v letos podpisanem aneksu h kolektivni pogodbi za javni sektor.

Scroll to top
Skip to content