Korošci razočarani, saj se gradnja tretje razvojne osi spet zamika

Korošci razočarani, saj se gradnja tretje razvojne osi spet zamika

Na Koroškem opozarjajo na odmike od načrtov glede severnega dela tretje razvojne osi, ki bi se moral začeti graditi konec 2019. Medtem ko še ni znana usoda januarja vložene ustavne pobude v zvezi z DPN za odsek Šentrupert-Velenje, Dars ni soglašal s podpisom pogodbe za projektanta za ta odsek, soglasje pa je podano za odsek Velenje-Slovenj Gradec.

“Zapletlo se je v zvezi z ustavno presojo. Zaradi tega verjetno nadzorni svet Darsa ni hotel podpisati pogodbe z izvajalcem projektiranja na odseku od Šentruperta do Velenja. In tako Koroška ostaja talec spodnjega dela trase,” je na današnji novinarski konferenci na Prevaljah dejal koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik.

Z aktivnostmi Darsa in ministrstva za infrastrukturo v zvezi s 3. razvojno osjo so se predstavniki mladinske iniciative, nekateri župani in člani odbora za izgradnjo 3. razvojne osi, ki ga vodi prevaljski župan Matic Tasič, seznanili v začetku tega tedna.

Na skupni novinarski konferenci sta danes Tasič in Verhovnik opozorila, da je prišlo do približno polletnega odstopanja od rokov, predvidenih v julija lani med državo in regijama podpisanem protokolu o poteku načrtovanja in izgradnje severnega dela tretje razvojne osi.

“S tega vidika Korošci protestiramo in pričakujemo, da se bomo držali tega, kar smo se dogovorili,” je dejal Verhovnik, ki izraze protesta pričakuje tudi od koroških županov v okviru sveta regije, ki bo zasedal v ponedeljek.

Pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o državnem prostorskem načrtu (DPN) za cesto Šentrupert-Velenje jug je, kot je znano, 16. januarja letos po podatkih Ustavnega sodišča RS vložila skupina fizičnih oseb, prebivalcev Šmartnega ob Paki.

Ustavna presojna po Verhovnikovih besedah ne zadrži izvrševanja DPN, zato po njegovem ni razlogov za to, da se projektiranje na tem delu ne bi moglo pričeti. Ob tem je izpostavil še trenutno situacijo v Sloveniji, ko ni vlade s polnimi pooblastili. Takoj ko bo oblikovana nova vlada, jo želijo seznaniti s stališči in pričakovanji.

“Če odgovori nove vlade ne bodo takšni, kot jih pričakujemo na podlagi protokola, bo potrebno izvesti tudi ukrepe državljanske nepokorščine,” je napovedal Verhovnik, ki opozarja, da še vedno tudi ni znana finančna konstrukcija izgradnje severnega dela tretje razvojne osi.

Na sestanku s predstavniki ministrstva za infrastrukturo in Darsa v začetku tedna so se Korošci seznanili tudi s študijo variant na trasi 3. razvojne osi severno od Slovenj Gradca, to je proti Dravogradu in nato po Mežiški dolini do Holmca na meji z Avstrijo. Pripravljavec študije, družba Lineal je predstavila variante, pri čemer pa še niso bili upoštevani ekonomski učinki. Ti naj bi bili znani do konca meseca, do 10. julija pa naj bi bili tudi predstavljeni Korošcem.

Na 32-kilometrskem severnem delu trase 3. razvojne osi od Šentruperta do Slovenj Gradca sicer trenutno že potekajo parcelacije na gozdnih zemljiščih.

Scroll to top
Skip to content