Bo postojnski občini uspelo zapreti vojaško vadišče Poček?

Bo postojnski občini uspelo zapreti vojaško vadišče Poček?

Dogovor o uporabi vojaškega vadišča Poček med Občino Postojna in ministrstvom za obrambo, podpisan leta 2004, bo Občina Postojna po 23. decembru letos odpovedala. Po sklepu sredine seje postojnskega občinskega sveta se mora župan dogovoriti o terminskem in vsebinskem načrtu za zaprtje vadišča, prav tako tudi za sanacijo onesnaženih območij.

Občina Postojna želi na tak način zavarovati območje, s katerega se napaja vodni vir Malni, ki predstavlja vir pitne vode za postojnsko občino. Razprava in sklepanje o strategiji je bilo sicer za javnost zaprto, zato je sklepe občinskega sveta na koncu predstavila predsednica delovne skupine za pripravo strategije za reševanje problematike Počka Margareta Srebotnjak Borsellino.

“Če je vaja na avstrijski meji za premiera v odhodu provokacija, je zame provokacija to, da se od decembra 2017, ko je uredba o vadišču Poček postala protiustavna, aktivnosti na njej stopnjujejo. S tem se Postojnčanom očitno želi dokazati, da je v dokazovanju moči dodaten argument za to, da bodo na Počku ostali,” je v torek ocenila Srebotnjak Borsellinova.

Če do sklenitve sporazuma o načrtu zaprtja vadišča Poček med vlado in postojnsko občino do konca letošnjega oktobra ne bo prišlo, bo občina sama pripravila besedilo zakona o zaprtju vadišča Poček in organizirala njegovo posredovanje v postopek za sprejem v državnem zboru, je napovedala.

Prav tako naj bi občina pripravila tudi predlog o zaščiti vodnega vira Malni in ga posredovala za sprejem v DZ. Rok za pripravo tega zakonskega osnutka je 30. november. Obenem bodo naročili raziskavo kakovosti pitne vode iz vodnega vira Malni, neodvisni inštitut za raziskavo bo iskalo javno komunalno podjetje Kovod.

Po sklepu sredinega občinskega občinskega sveta postojnska občina od ministrstva za obrambo zahteva tudi predložitev nekaterih dokumentov, med katerimi so vsa uporabna in druga dovoljenja, ki se nanašajo na Poček, in na podlagi katerih ima Slovenska vojska (SV) domnevno pravico izvajati vojaške vaje. Prav tako zahtevajo vpogled v pogodbo med državo in Natom za desetletno uporabo vadišča Poček.

Občina Postojna obenem poziva, da se dopolnitve državnega prostorskega načrta za vadišče Poček, ki naj bi bile javno razgrnjene letošnjega septembra, na podlagi ostalih sklepov občinskega sveta ne upoštevajo. Ob tem bodo ministrstvu za obrambo predstavili svoja mnenja o tem, zakaj umeščanje zahtevanih vsebin v državni prostorski načrt zanjo ni sprejemljivo.

Aprila letos je postojnska občina imenovala delovno skupino za pripravo strategije za reševanje problematike Počka. Ta je pregledala številne dokumente in se večkrat sestala s predstavniki obrambnega in okoljskega ministrstva ter pripravila omenjeno strategijo, ki so jo postojnski svetniki tudi podprli.

O vadišču Poček je na seji 21. junija govorila tudi vlada. S sklepom je vsa pristojna ministrstva zavezala k pripravi novega prostorskega načrta, ki naj temelji na v preteklosti že usklajenih izhodiščih. Ministrstvo za okolje in ministrstvo za obrambo morata vlado tudi redno seznanjati o poteku aktivnosti.

S tem je vlada tudi upoštevala ugotovitve obrambnega ministrstva, da je še pred razveljavitvijo obstoječega državnega prostorskega načrta treba takoj pristopiti k pripravi novega ter tako po navedbah obrambnega ministrstva preprečiti poskuse lokalnih skupnosti, da uveljavijo interese po bistveni omejitvi ali celo zaprtju vadišča.

Scroll to top
Skip to content