Prenova železniške postaje Celje končana

Prenova železniške postaje Celje končana

Dela po osnovni pogodbi za prenovo železniške postaje Celje so zaključena. Tirne naprave so glede na ugotovitve končnega faznega tehničnega pregleda s strani upravljavca Slovenske železnice-Infrastruktura zmožne za uvedbo voznoredne hitrosti, so za STA povedali na direkciji za infrastrukturo.

Dodali so še, da bodo dodatna dela, ki se nanašajo na vgradnjo dvigala za invalide, zaključena do sredine julija. Po navedbah direkcije vgradnja dvigala ne bo vplivala na povečanje pogodbene vrednosti, saj se bo financirala v okviru nepredvidenih del, ki so bila dogovorjena že z osnovno pogodbo.

Projektanti sicer v času priprave projektov glede na obstoječi podhod in omejen prostor dvigala niso mogli umestiti v medtirje, so pa za naročnika preverili tudi to možnost, so pojasnili na direkciji za infrastrukturo.

“To bi pomenilo, da bi morali obstoječi podhod porušiti ter zgraditi novega, odstraniti pa bi morali tudi en tir in prestaviti perone, kar bi posledično imelo v času gradnje tudi velike ovire v prometu in trajno zmanjšanje prepustnosti postaje Celje. Obstajala pa bi tudi nevarnost, da bi prišlo do vdora podtalne vode v podhod, če bi se posegalo v njegovo konstrukcijo,” so navedli na direkciji.

Kot so pojasnili, so zato predvideli, da se obstoječa stopnišča opremi z dvižnimi ploščadmi, ki omogočajo invalidom dostop do peronov. Ob načrtovanju obnove železniške postaje Maribor, kjer se je pojavil podoben problem glede izgradnje dvigal, kot se je pred leti v fazi načrtovanja obnove železniške postaje Celje, pa so projektanti pridobili informacijo o novih tehnologijah oziroma možnostih izvedbe dvigal.

Takrat je direkcija za infrastrukturo naročila tudi preverbo, ali je mogoče rešitev uporabiti na železniški postaji Celje. S podobno izvedbo se bo tako zgradilo tudi dvigalo na železniški postaji v Celju, kjer so dela že v teku.

Scroll to top
Skip to content