Počitnice si je lani lahko privoščilo 72 odstotkov slovenskih gospodinjstev

Počitnice si je lani lahko privoščilo 72 odstotkov slovenskih gospodinjstev

Enotedenske letne počitnice za vse člane gospodinjstva si je lahko lani privoščilo 72 odstotkov gospodinjstev v Sloveniji. Po podatkih statističnega urada je to za tri odstotne točke več, kot je bilo takih gospodinjstev leta 2016, in največ v 12 letih, odkar izračunavajo ta podatek. Slovenci sicer največ potujemo julija na hrvaško obalo.

Glede na tip gospodinjstva je bil odstotek takih, ki so si lahko privoščila počitnice, največji med gospodinjstvi z dvema odraslima in z vsaj enim vzdrževanim otrokom (87 odstotkov), najmanjši pa med enočlanskimi gospodinjstvi (60 odstotkov).

Podatek na statističnem uradu izračunavajo tudi glede na dohodek gospodinjstva. Od gospodinjstev z najvišjimi dohodki si je počitnice lahko privoščilo 94 odstotkov, od tistih z najnižjimi dohodki pa le 46 odstotkov.

Največ gospodinjstev, ki si lahko privošči počitnice, je iz osrednjeslovenske statistične regije (82 odstotkov), najmanj pa iz koroške statistične regije (64 odstotkov).

Lani je bilo na vsaj enem zasebnem potovanju okoli 1,15 milijona ali dve tretjini prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. Vsi skupaj so se odpravili na okoli 4,29 milijona zasebnih potovanj, kar je za šest odstotkov več, kot v letu 2016. Glavni razlog za 77 odstotkov teh potovanj je bil odhod na počitnice.

Največ zasebnih potovanj prebivalci Slovenije opravijo julija. Za 88 odstotkov zasebnih potovanj je bilo naše glavno prevozno sredstvo osebni avtomobil, na drugem mestu pa sta bila s po petimi odstotki avtobus in letalo.

Največkrat obiskana država je bila lani Hrvaška, in sicer je bila ciljna država za 64 odstotkov vseh zasebnih potovanj prebivalcev Slovenije v tujino. Sledile so ji Italija (sedem odstotkov), BiH (pet odstotkov) ter Avstrija (pet odstotkov).

Scroll to top
Skip to content