V Ljubljani se začenja niz večjih projektov za ureditev kolesarskih površin

V Ljubljani se začenja niz večjih projektov za ureditev kolesarskih površin

Mestna občina Ljubljana (Mol) je že v postopku izbora izvajalca za kolesarjem in pešcem prijazno preureditev Drenikove ulice in Vodnikove ceste, v kratkem naj bi sledil razpis za ureditev površin ob Dunajski cesti, obetajo se tudi posegi na Tržaški in Litijski cesti.

Ureditev Drenikove ulice med križiščem s Celovško cesto in križiščem z Verovškovo ulico, kjer trenutno ni površin za kolesarje, med drugim predvideva dvignjen prostor za kolesarje in pešce ter preureditev križišča s Celovško cesto. Poleg prenove ulice, ki predstavlja del diagonalne prometne povezave med Bežigradom in Šiško, ter ureditve površin za kolesarje in pešce so istočasno predvidena tudi vzdrževalna dela na plinovodnem in vročevodnem omrežju med Maurerjevo ulico in Celovško cesto.

Na Molov razpis, ki se je zaključil 22. avgusta, sta se prijavila dva interesenta, in sicer družba Prenova – Gradbenik s partnerjema Nigradom in KPL ter družba Komunalne gradnje s partnerjem Hidrotehnikom. Kot so za STA pojasnili na Molu, bodo s postopkom izbora nadaljevali po pravnomočnosti odločitve o priznanju usposobljenosti. Za ureditev Drenikove ulice je v mestnem proračunu predvidenih nekaj manj kot milijon evrov, od tega nekaj pod 800.000 evrov že letos. Predvideno je tudi sofinanciranje iz bruseljske blagajne v okviru mehanizma Centralnih teritorialnih naložb za mestne občine in iz državnega proračuna.

Precej več interesa je za ureditev Vodnikove ceste, ki je vzporedna z mestno vpadnico Celovško cesto in predstavlja povezavo med spodnjo Šiško ter območjema Kosez in Dravelj. Na razpis, ki se je iztekel 24. avgusta, je tako prispelo kar osem prijav, na Molu pa jih še pregledujejo.

Vodnikovo cesto med koseško tržnico in ulico Na jami bi obnavljali družba Teleg-m, hrvaško gradbeno podjetje GP Krk, krški Kostak, družba Komunalne gradnje iz Grosupljega, že omenjeni Hidrotehnik Prenova – Gradbenik in KPL ter tudi eden največjih slovenskih gradbincev Kolektor CPG. Skupaj je v mestnem proračunu za ta projekt predvidenih nekaj manj kot 1,23 milijona evrov, od tega skoraj milijon evrov že letos. Tako kot pri Drenikovi ulici je predvideno sofinanciranje iz evropskega in državnega proračuna.

Vodnikovo cesto, ki je v trenutni podobi na določenih delih za kolesarje zaradi ozke in vijugajoče steze precej nevarna, nameravajo na občini urediti tako, da bo na njej več prostora za pešce in kolesarje. Cestišče Vodnikove ceste bo po novem nekoliko ožje, površine za kolesarje in pešce pa širše. Kolesarske površine bodo obenem večinoma ločene od cestišča, s čimer bo prometna varnost zanje še povečana. Tudi v tem primeru so predvidena tudi vzdrževalna dela na komunalnem omrežju.

Na Molu so za STA pojasnili, da je v nadaljevanju urejanja kolesarskih površin v prestolnici najprej v načrtu ureditev Dunajske ceste. Javno naročilo za ta projekt naj bi bilo objavljeno v kratkem. Na občini so začeli tudi postopke za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev kolesarskih površin na območju Tržaške ceste in Jadranske ulice, prihodnje leto pa načrtujejo še ureditev manjkajočega dela kolesarske steze na Litijski cesti.

Ali bo šlo pri teh projektih za večje gradbene posege ali le za manjše izboljšave obstoječih kolesarskih stez, bo po pojasnilih ljubljanske občine odvisno od potreb na posamezni lokaciji.

Na Molu so ob tem spomnili, da je kolesarjenje glede na razpoložljive podatke in tudi glede na številke o izposojenih kolesih v okviru sistema Bicikelj vse bolj priljubljen način premikanja po prestolnici. Delež poti, opravljenih s kolesom, se tako z leti povečuje, kolesarska infrastruktura pa po opozorilih uporabnikov in civilne družbe na določenih delih temu ne sledi.

Ljubljana ima okoli 260 kilometrov urejenih kolesarskih poti, poleg tega pa je kolesarjenje dovoljeno tudi v nasprotno smer po okoli 70 enosmernih ulicah in na nekaterih območjih za pešce v središču mesta. Kolesarjenje olajšujejo tudi deljeni prometni prostor na območju osrednje Slovenske ceste, obnove na območju Gosposvetske ceste, Dalmatinove ulice in severnega dela Slovenske ceste ter drugi obnovitveni posegi v središču mesta in zunaj njega. Teh bo v prihodnjih mesecih in letih po napovedih občine še veliko.

Scroll to top
Skip to content