Kako ravnati v izrednih vremenskih razmerah

Kako ravnati v izrednih vremenskih razmerah

Na upravi za zaščito in reševanje opozarjajo prebivalce, ki živijo na območjih, ki so izpostavljena nevarnostim poplav, naj poskrbijo za preventivne ukrepe na podlagi informacij o ogroženosti. Naj z zaščitnimi ukrepi poskrbijo za osebno zaščito, zaščito stavb, živali, vozil in plovil, uprava priporoča tudi ob napovedanem močnem vetru.

Poplav ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo posledice

Zaradi napovedanega obilnega deževja se bodo po državi ponoči in v torek povečali pretoki rek. Kot so navedli na agenciji za okolje, so najbolj verjetna razlivanja rek v porečju Save Bohinjke, Save v zgornjem toku ter Kolpe. Močno pa se bo povečal zlasti pretok Drave, ki naj bi v torek med 15. in 16. uro dosegel okrog 2200 kubičnih metrov na sekundo. Aktualni pretoki na področju Slovenije so objavljeni tudi na spletni strani www.dem.si.

Z Mestne občine Maribor so posredovali navodila prebivalcem, ki živijo blizu reke Drave, naj preventivno ukrepajo in zaščitijo svoje premoženje tako, da svoje materialne dobrine umaknejo iz kleti in garaž iz poplavnega območja. Prav tako pa naj obveščajo občinsko civilno zaščito o situaciji in problematiki v njihovem bivalnem okolju ter pomagajo bližnjim sosedom, ki so pomoči potrebni ter pomagajo pri umiku bolnih, starejših in otrok na varno. Stanje naj spremljajo osebno ali preko medijev, so navodilo uprave za zaščito in reševanje povzeli na občini. Kot so še zapisali, poplav ne moremo preprečiti, lahko pa s primernimi in pravočasnimi ukrepi omilimo njihove posledice.

Med poplavami naj se prebivalci umaknejo v višja nadstropja

Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje sicer svetujejo, naj prebivalci ob možnosti poplave opazujejo naraščanje vode v okolici ter spremljajo vremensko napoved in opozorila. Z nižjih prostorov naj umaknejo premično premoženje, s protipoplavnimi vrečami pa naj preprečijo vdor vode v stavbo.

Med poplavo naj se umaknejo v višje nadstropje ali na višje ležeče območje. Po poplavi pa naj očistijo predmete, ki so bili v stiku s poplavno vodo, hrane, ki je bila v stiku z vodo, pa naj ne uživajo. Električne naprave in napeljavo naj pred ponovnim vklopom pregleda strokovnjak.

Na spletni strani uprave so sicer dostopni tudi interaktivni napotki o ravnanju ob poplavi in videoprispevka o pripravah na poplave in o poplavni ogroženosti. Prav tako so na spletnem naslovu http://www.sos112.si/slo/clanek.php?catid=1&id=7334 na voljo še natančnejši napotki o ravnanju pred, ob in po poplavi.

Ob močnem vetru se zadržujmo v zaprtih prostorih

Tokratna ujma prebivalcem ne prizanaša niti z vetrom. Ta ponekod po državi že povzroča nevšečnosti, najmočnejši sunki pa naj bi še prihajali. Na Primorskem, Notranjskem in delu Gorenjske bi po nižinah lahko marsikje dosegli hitrosti od 90 do 110 kilometrov na uro, v višjih legah pod gozdno mejo pa krajevno do 150 kilometrov na uro.

V upravi za zaščito in reševanje zato občanom svetujejo, naj s preventivnimi ukrepi poskrbijo za osebno zaščito ter zaščito stavb, vozil in plovil. Ostanejo naj v zaprtih prostorih, zaprejo okna in vrata, pospravijo cvetlične lončke, orodje, kolesa, stole, pripomočke za žar, igrače in vse druge stvari, ki bi lahko bile nevarne, če bi jih veter nosil naokrog. Zavarujejo naj tudi komunalne zabojnike. V zaprtih prostorih naj med močnim vetrom seveda ostanejo tudi domače živali.

Da bi kar najbolje zaščitili bivališča, na upravi svetujejo občanom, naj oklestijo tista drevesa okoli stavb, ki bi lahko predstavljala grožnjo, če bi zaradi vetroloma padla. Poskrbijo naj, da bo streha zdržala močan veter, zagotovijo pa naj si tudi zaščitno folijo, s katero bodo lahko zaščitili prostore pred vdorom padavinske vode, če bi se med neurjem ali med močnim vetrom streha poškodovala.

Če so kljub temu na prostem, naj pazijo na predmete, ki jih po zraku nosi veter. Pozorni naj bodo zlasti na ostre predmete, strešnike, poškodovane dele dimnikov in streh. Ob močnem vetru in visokih valovih naj se ne zadržujejo na izpostavljenih delih obale.

Vozil ne parkirajmo pod drevesa ali neposredno ob stavbo

Vožnjo naj prilagodijo razmeram na cesti. Volan naj držijo trdno, z obema rokama, ob nenadnem sunku pa naj vozilo obvladajo s primernim pomikom volana v nasprotni smeri vetra. Vzdržujejo naj primerno varnostno razdaljo za vozili, ki jih veter lahko prevrne.

Vozila naj parkirajo v garažo ali drug zaprt prostor, na primer v javno garažo. Če bo parkirano pod drevesom, v bližini dreves, večjih reklamnih panojev ali neposredno ob stavbi, ga lahko poškodujejo polomljene veje, podrto drevo ali padajoči strešniki. Prav tako na upravi za zaščito in reševanje odsvetujejo parkiranje vozila na izpostavljenih delih obale, da ga valovi in kamenje ne bodo poškodovali. Na prostem naj vozilo parkirajo s prednjim delom v smeri proti vetru, sicer lahko sunek vetra med odpiranjem odtrga vrata z vozila, so še zapisali.

Scroll to top
Skip to content