Podjetja imajo težave pri iskanju talentiranih kadrov, tudi v Sloveniji

Podjetja imajo težave pri iskanju talentiranih kadrov, tudi v Sloveniji

Kar 45 odstotkov podjetij po svetu ne najde ustrezno talentiranega kadra za prosta delovna mesta, kar je dve petini več kot leta 2017 in največ v zadnjem desetletju. V Sloveniji je takšnih delodajalcev 40 odstotkov, so ugotovili v podjetju ManpowerGroup, potem ko so o težavah pri iskanju delavcev povprašali delodajalce iz 43 držav.

Tehnologija v dobi digitalizacije spreminja načine opravljanja dela in ustvarja delovna mesta, ki zahtevajo nova znanja. Rezultat je pomanjkanje talentiranih kandidatov na trgu dela. Kakšne težave imajo pri iskanju talentov ter katere spretnosti je najtežje najti in zakaj, so zato v okviru raziskave povprašali 39.195 delodajalcev v šestih različnih industrijskih sektorjih.

Kot je pokazala raziskava, se v prav vsaki industriji pojavlja problem pomanjkanja talentiranih kadrov. “Tako kot se spreminjajo oblike zaposlovanja, se spreminjajo tudi zahteve delodajalcev, ki vse pogosteje iščejo kadre z zelo specifičnim znanjem, kompetencami in izkušnjami,” je dejal regionalni vodja pri ManpowerGroup Slovenija in Hrvaška Nebojša Biškup.

Slovenija je s 40 odstotkov delodajalcev, ki imajo težave pri iskanju talentiranih kadrov, trenutno še rahlo pod svetovnim povprečjem, vendar trendi kažejo na vse večje tovrstne težave delodajalcev tudi pri nas, je dodal.

Sodobna delovna mesta ne bodo vedno zahtevala univerzitetne izobrazbe, bodo pa močno odvisna od nenehnega razvoja spretnosti kadra, saj so tudi najbolj tradicionalna delovna mesta opremljena z novo tehnologijo.

Zaradi revolucije veščin se novi profili kadrov pojavijo tako hitro kot nekateri izginejo, delodajalci pa se zavedajo, da vseživljenjsko učenje postaja pomembnejše od že pridobljenih znanj. Podjetja so težavo pomanjkanja talentov začela reševati z izpopolnjevanjem svoje delovne sile: več kot polovica anketiranih organizacij vlaga v izobraževalne platforme in razvoj orodij za izgradnjo talentiranih kadrov (leta 2014 je bilo takih podjetij le 20 odstotkov).

Pri ManpowerGroup menijo, da je ključnega pomena, da delodajalci nenehno gradijo mrežo talentiranih kadrov, vlagajo v privlačnost podjetja, da bi lažje in hitreje privabili talentiran kader, najemajo nadarjene kandidate s pomočjo zunanjih virov in preoblikujejo oz. nadgradijo kompetence obstoječih kadrov z namenom izpopolnitve obstoječih spretnosti.

Možnosti izpopolnjevanja svojega kadra imajo ogromno. Prepoznavanje potencialov, spodbujanje kulture učenja in zagotavljanje učinkovitih programov usposabljanja so ključnega pomena za uspeh podjetja v dobi digitalizacije, pravijo avtorji raziskave.

Za zapolnitev vrzeli pri kratkoročnih projektih in za zadovoljitev potrebe po strokovnemu znanju se jim zdi najhitrejša rešitev najem nadarjenih kadrov s pomočjo zunanjih virov. Da bi lahko zadoščali hitro spreminjajočim se in novo nastajajočim delovnim mestom, pa delodajalcem predlagajo optimizacijo lastnih spretnosti oz. iskanje alternativne možnosti za izpopolnitev pomanjkljivih spretnosti, če ni mogoče drugače, tudi zunaj organizacije.

Da bi privabili nadarjene kandidate, morajo biti delodajalci prav tako konkurenčni s svojimi vrednotami, imeti morajo jasne namene in privlačno organizacijsko kulturo. V nasprotnem primeru bodo morali več denarja vložiti v dodatne ugodnosti za zaposlene, višje plače in druge dodatke.

Scroll to top
Skip to content