Z marcem možni novi dvigi cen v domovih za starejše

Z marcem možni novi dvigi cen v domovih za starejše

S 1. marcem se praviloma usklajujejo cene socialno varstvenih storitev. V več kot polovici domov za starejše so zaradi dviga plač zaposlenim v javnem sektorju v začetku leta že povišali oskrbnine. Podatke o tem, koliko jih bo to storilo z marcem, bodo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zbrali v prihodnjih dneh.

Na ministrstvu so za STA pojasnili, da podatkov o spremembi cen, veljavni od 1. marca dalje, še nimajo, saj so v tem tednu potekale seje svetov zavodov, na katerih so potrjevali predlagane spremembe cen. Obvestila o spremembi cen pa bodo ministrstvu posredovali v začetku marca.

Na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev se namreč cene v domovih za starejše praviloma usklajujejo enkrat letno, s 1. marcem. Dodatna uskladitev je možna, če je dvig stroškov dela za 1,5 odstotka višji od zadnje uskladitve.

Po dogovoru med vlado in sindikati javnega sektorja o dvigu plač se je tako 60 odstotkov vseh izvajalcev z novim letom že odločilo za dvig cen. Po podatkih ministrstva ta v povprečju ni presegel dveh odstotkov.

Pred uskladitvijo cen v marcu pa je ministrstvo vse izvajalce pozvalo, “da odgovorno pristopijo k določitvi cene in pri tem upoštevajo izkazane prihodke in odhodke v poslovnem poročilu za leto 2018, načrtovane odhodke v finančnem načrtu za leto 2019 in tudi plačilno sposobnost uporabnikov”.

Izvajalce, ki so v začetku leta že uskladili cene storitev, je pozvalo tudi, da k dodatni spremembi cen pristopijo le, “če veljavne cene ne omogočajo kritja načrtovanih stroškov storitve oz. ustrezno uskladijo tiste elemente cene, ki v začetku leta niso bili predmet usklajevanja”.

Scroll to top
Skip to content