Furs opominja na oddajo davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za lani

Furs opominja na oddajo davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za lani

Finančna uprava RS (Furs) je danes opomnila, da se bliža 1. april, ko poteče rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za lani ter rok za oddajo davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za lani.

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb morajo do navedenega roka predložiti davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu. Poleg davčnih zavezancev – domačih pravnih oseb morajo obračun tega davka predložiti tudi pravne osebe tujega prava, če so lani v celoti ali delno opravljale dejavnost oz. posle v Sloveniji ali če so imele kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji, so navedli v Fursu.

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti pa so dolžne predložiti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno z nosilci osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih odhodkov, in sicer za vse kmetijske dejavnosti svojega kmečkega gospodinjstva.

Scroll to top
Skip to content