Podatki optimistični: Letos v Sloveniji manj pretežkih otrok

Posodobljeni podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da so se v primerjavi z lanskim letom kazalniki zdravja na več področjih izboljšali. Zmanjšal se je denimo delež prekomerno prehranjenih otrok in število okužb s klopnim meningoencefalitisom, podatki pa že vedno kažejo zaskrbljujočo rabo alkohola med Slovenci.

NIJZ je pripravil posodobljene podatke o zdravju prebivalcev v slovenskih občinah, ki na ravni države kažejo izboljšanje kazalnikov zdravja na več področjih. Tako se je denimo zmanjšal delež prekomerno prehranjenih otrok.

V primerjavi z letom 2016, ko so bili objavljeni prvi podatki Zdravje v občini, se je delež prekomerno težkih otrok zmanjšal v 60 odstotkih občin. V 40 odstotkih občin se je ta delež sicer povečal, vendar na ravni celotne države opažajo zmanjšanje deleža prekomerno prehranjenih otrok. Delež prekomerno prehranjenih odraslih pa je izrazito višji v vzhodni polovici Slovenije.

Nekoliko se je povečala odzivnost v preventivnem programu Zora. Merili so tudi odzivnost v preventivnem programu Svit, ki je najvišja v občinah Železniki, Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Mirna Peč, Cerkno in Semič.

Zmanjšalo pa se je število okužb s klopnim meningoencefalitisom, največ primerov pa so zaznali v občinah Loški potok, Vitanje, Bloke, Gorenja vas – Poljane, Kostel, Preddvor, Kobilje in Sodražica.

Kljub temu pa podatki še vedno kažejo zaskrbljujočo rabo alkohola med prebivalci Slovenije, saj se je povečal delež prometnih nesreč z alkoholiziranimi povzročitelji in delež bolezni, ki jih lahko pripišejo alkoholu. Občine z največ bolnišničnimi obravnavami zaradi bolezni, povezanih z alkoholom, so Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Jezersko, Dobje, Podlehnik, Škocjan, Idrija in Kobilje.

V primerjavi z letom 2016 opažajo v 72 odstotkih slovenskih občin tudi povečanje bolniške odsotnosti, ki se je v vsej državi v povprečju zvišala s 13,7 na 15,3 dni na zaposlenega prebivalca.

Podatki zajemajo tudi umrljivost zaradi samomorov in kažejo, da v zadnjih petih letih v devetih občinah ni bilo smrti zaradi samomora, in sicer v občinah Kobilje, Osilnica, Kungota, Cankova, Dobrovnik, Solčava, Trzin, Velika Polana in Makole.

Na NIJZ so že četrto leto zapored na osnovi različnih podatkovnih virov za vsako slovensko občino oblikovane kratke publikacije ter interaktivne tematske karte, podatke pa je mogoče primerjati tudi skozi leta.

Povezane teme

nijz, predebeli otroci, prekomerna telesna teža, Slovenija
Aktualno

V Sloveniji koronavirusa še ni: Vlada sprostila blagovne rezerve zaščitne opreme, javne ustanove nadaljujejo ukrepe

V Sloveniji še vedno ni potrjena prva okužba z novim koronavirusom, a je vlada sprostila državne blagovne rezerve, da zdravstveni delavci ne bi ostali brez zaščitne opreme. Javne ustanove uvajajo preventivne ukrepe za zaščito pred morebitnim širjenjem virusa, zunanje ministrstvo pa je odsvetovalo vsa nenujna potovanja v Južno Korejo in Iran.

Aktualno

Policisti morajo zaradi novega koronavirusa pri opravljanju nalog mejne kontrole uporabljati osebno varovalno opremo

Policisti morajo pri izvajanju nalog mejne kontrole obvezno uporabljati vso priporočeno osebno varovalno opremo, tudi v vseh postopkih z nezakonitimi migranti, so glede zaščite zaposlenih pred novim koronavirusom zapisali na notranjem ministrstvu. Pripravljajo tudi obnovitvena usposabljanja o preprečevanju okužb in uporabi osebne varovalne opreme.

Rubrika Aktualno

Aktualno
koronavirus italija

Vlada zaradi koronavirusa sprostila blagovne rezerve, da ne bi zmanjkalo pripomočkov izvajalcem zdravstvenih storitev

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je danes obravnavala ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Sprostila je blagovne rezerve, da ne bi zmanjkalo zaščitne opreme izvajalcem zdravstvenih storitev. Na podlagi dogovora s sosednjimi državami pa ugotavlja, da zaprtje mej ne bi ustavilo širjenja virusa, bi pa ohromilo državo.