Zbrani podjetji, ki bosta razširili terminal na brniškem letališču

Zbrani podjetji, ki bosta razširili terminal na brniškem letališču

Fraport Slovenija je za gradbena dela za razširitev potniškega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana izbral podjetji GIC Gradnje in Elcom, ki sta na javnem razpisu podali najugodnejšo ponudbo. Odločitev o izboru izvajalca je bila objavljena v ponedeljek, sedaj pa teče osemdnevni pritožbeni rok.

Čeprav so se v podjetju GIC Gradnje že aprila pohvalili, da so na podlagi najugodnejše ponudbe zmagali na izboru za izvajalca, je uradna odločitev padla šele pred kratkim in je bila v ponedeljek objavljena na spletnem portalu javnih naročil. Iz objave izhaja, da je Fraport Slovenija za gradbena in obrtniška dela za razširitev terminala izbral skupno ponudbo podjetij GIC gradnje iz Rogaške Slatine kot vodilnega partnerja in ljubljanskega Elcoma.

Gre za ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo, ki je prispela na javno naročilo, objavljeno 11. februarja. Do 8. marca, ko se je iztekel rok, je naročnik prejel šest prijav ter po njihovem natančnem pregledu ugotovil, da so vse dopustne, saj so vsi kandidati izkazali sposobnost za izvedbo javnega naročila in so ustrezali tudi drugim postavljenim pogojem.

Fraport Slovenija je nato vse ponudnike povabil k pogajanjem, ki so se jih vsi tudi udeležili. Najugodnejšo ponudbo je podal GIC gradnje, ki je z Elcomom pripravljen izvesti dela za 17,273 milijona evrov. GIC gradnje je v skoraj 30 letih izvedel že več tisoč projektov, razširitev potniškega terminala pa bi bi bila glede na reference, navedene na spletnih straneh podjetja, eden njegovih največjih projektov.

Izbira izvajalca sicer še ni pravnomočna, saj lahko neizbrani izvajalci v osmih delovnih dneh vložijo zahtevo za revizijo postopka. Sama gradnja naj bi stekla kmalu po pravnomočnosti odločitve o izboru, saj Fraport Slovenija še vedno želi zaključiti dela na terminalu pred predsedovanjem Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021.

Scroll to top
Skip to content