Na trasi tretje razvojne osi se stvari končno premikajo

Na trasi tretje razvojne osi se stvari končno premikajo

Na trasi tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje bo novogoriško podjetje predvidoma do konca septembra izvajalo geodetske meritve, so sporočili z velenjske občine. Ustavno sodišče je namreč nedavno odločilo, da uredba o državnem prostorskem načrtu za odsek Šentrupert-Velenje ni neskladna z ustavo, zato so intenzivno stekli postopki za ta odsek.

Pogodba za projektiranje omenjenega odseka, vredna okoli 11,5 milijona evrov, je bila podpisana 21. junija, sklenjena pa je bila po pridobitvi bančne garancije za dobro izvedbo del, ki je bila po pojasnilih Darsa potrjena pred petimi dnevi.

Zato je bila prejšnji teden izvedena uvedba projektanta v delo, kar je pogoj za pričetek izvajanja del po projektantski pogodbi, ki poleg projektiranja zajema še geodetska dela, geološko geomehanske in hidrogeološke raziskave ter izdelavo potrebnih strokovnih podlag.

Trenutno se za odsek Šentrupert-Velenje izvajajo tudi aktivnosti v povezavi z odkupovanjem objektov, predvidenih za rušenje, ter cenitve gozdnih zemljišč oziroma zemljišč, na katerih je bila parcelacija že zaključena. V zaključevanju je izvedba predhodnih arheoloških raziskav, pridobiva se tudi okoljevarstveno soglasje.

Medtem pa je ministrstvo za infrastrukturo prejšnji teden potrdilo investicijski program za odsek hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec, po katerem je naložba v ta odsek ocenjena na 674,7 milijona evrov brez davka. Dars bo še ta mesec objavil razpis za izvedbo prvih gradbenih del na tej trasi, in sicer na območju priključka Gaberke.

Ocenjena investicijska vrednost odseka hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec je v investicijskem programu določena v tekočih cenah in s stroški financiranja ter brez DDV. V tej vrednosti so poleg gradbenih del zajeti še projektiranje, odkupi zemljišč in objektov, stroški pogodbenega nadzornega inženirja in podobno. Vrednosti so ocenjene glede na trenutno stopnjo projektne obdelave in bodo natančneje opredeljene po zaključku projektiranja, so pojasnili na Darsu.

Kot poroča današnji časnik Večer, je že odkupljenih 30 odstotkov zemljišč ob omenjeni hitri cesti.

Scroll to top
Skip to content