Začetek leta 2020 obeta skromnejše zaposlovanje slovenskih delodajalcev

Začetek leta 2020 obeta skromnejše zaposlovanje slovenskih delodajalcev

Raziskava skupine Manpower razkriva skromnejše zaposlitvene namere slovenskih delodajalcev za prvo četrtletje 2020. Delež delodajalcev, ki napovedujejo rast zaposlovanja, je le še za sedem odstotnih točk večji od deleža delodajalcev, ki napovedujejo upad zaposlovanja. To je najšibkejša napoved v več kot treh letih.

“Napovedi nakazujejo na upočasnitev gospodarske rasti v Sloveniji, ta pa naj bi ostala na podobni ravni tudi v letu 2020. Delodajalci zato temu primerno prilagajajo svoje kadrovske politike, ne smemo pa zanemariti dejstva, da napoved zaposlovanja ostaja pozitivna,” je podatke komentiral poslovni direktor za jugovzhodno Evropo v družbi Manpower group Nuno Gameiro.

Rast zaposlovanja pričakujejo delodajalci v vseh 10 v raziskavo zajetih gospodarskih panogah v Sloveniji, vendar so se hkrati v vseh 10 panogah zaposlitvene možnosti v primerjavi s prejšnjim četrtletjem poslabšale. Napovedi zaposlovanja prav tako prihajajo iz vseh štirih v raziskavo zajetih regij v državi.

O najmočnejših zaposlitvenih namerah poročajo delodajalci v gradbeni panogi – delež delodajalcev, ki napovedujejo rast zaposlovanja, je za 17 odstotnih točk večji od deleža delodajalcev, ki napovedujejo upad zaposlovanja. Zanesljive so tudi napovedi zaposlovanja delodajalcev v panogi oskrbe z elektriko, vodo in plinom, pa tudi v panogi gostinstva in hotelirstva.

Delodajalci v panogi transporta, logistike in komunikacije za obdobje prihodnjih treh mesecev poročajo o najšibkejši neto napovedi zaposlovanja v obdobju zadnjih šestih let, prav tako delodajalci v proizvodnih panogah. V panogi trgovine na debelo in drobno je zaposlitveni utrip najšibkejši v zadnjih štirih letih, napovedi so se poslabšale tudi v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin.

V primerjavi z enakim obdobjem lani so se zaposlitvene možnosti poslabšale v osmih od 10 v raziskavo vključenih gospodarskih panogah v državi. Najmočnejši upad je razviden iz napovedi delodajalcev v panogah proizvodnje ter finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin. Močno so upadle tudi napovedi zaposlovanja v panogi trgovine na debelo in drobno.

Med regijami tokrat prihaja najmočnejši zaposlitveni utrip s severovzhoda Slovenije. Nekaj priložnosti za zaposlitev bodo iskalci zaposlitve deležni tudi v jugozahodni in v osrednji regiji. Najšibkejše pa so napovedi delodajalcev v jugovzhodni regiji, čeprav so še vedno pozitivne.

Po velikosti imajo najmočnejše zaposlitvene namere delodajalci v skupini velikih podjetij.

Pri Manpowerju so o zaposlitvenih namerah povprašali več kot 58.000 delodajalcev iz 43 držav. Od tega so iz 42 držav dobili odgovor, da bodo v obdobju od januarja do marca 2020 zaposlovali. O najboljših napovedih zaposlovanja so poročali delodajalci v Grčiji, na Japonskem, v Tajvanu, ZDA in Romuniji, najmanj pa bodo v začetku prihodnjega leta zaposlovali v Panami, Argentini, Kostariki, Italiji in Španiji.

Scroll to top
Skip to content