Sodišče odločilo glede zasega delnic Mercatorja

Sodišče odločilo glede zasega delnic Mercatorja

Okrajno sodišče v Ljubljani je odločilo v zadevi začasnega zasega delnic Mercatorja hrvaškemu Agrokorju in je 31. decembra odločitev skupaj s spisom poslalo Agenciji za varstvo konkurence (AVK). Kakšna je odločitev, sodišče ne razkriva, na AVK, ki je kot prekrškovni organ pristojna za vročanje, sklepa sodišča še niso prejeli.

“O zadevi Agrokor-Mercator je bilo že odločeno v 48-urnem roku, ko je bil spis dne 31. decembra 2019 skupaj z odločitvijo Okrajnega sodišča v Ljubljani vrnjen prekrškovnemu organu Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK) nazaj,” so STA danes povedali na sodišču. Več informacij niso mogli podati, ker niso seznanjeni, ali je AVK odločitev sodišča strankam že vročila.

Na AVK so STA danes povedali, da agencija še ni prejela sklepa sodišča.

Okrajno sodišče je odločalo o pritožbi Agrokorja na sklep AVK, da Agrokorju začasno odvzame delnice Mercatorja za zavarovanje za plačilo globe v višini 53,9 milijona evrov, ki jo je agencija tej hrvaški družbi naložila zaradi prevzema polnilnice vode Costella. V Agrokorju so prepričani, da je sklep o odvzemu delnic “protiustaven, arbitraren in nezakonit”.

Ljubljansko okrajno sodišče odloča tudi o Agrokorjevi zahtevi za pravno varstvo zoper odločbo o prekršku. Sodišče je zadevo v reševanje dobilo sredi decembra, glede na njeno naravo pa ta ne bo in ne more biti rešena v nekaj dneh, so takrat povedali na sodišču.

Z začasnim odvzemom Mercatorjevih delnic so načrti za prenos lastništva Mercatorja z Agrokorja na skupino Fortenova, na katero so prenesli zdrave dele propadlega Agrokorja, zaustavljeni. Hrvaška stran je potezo AVK označila za vmešavanje države z namenom izpogajanja boljšega položaja slovenskim dobaviteljem, slovenska stran je to zanikala. Izredni upravitelj Agrokorja Fabris Peruško je s svojim stališčem o zadevi seznanil tudi organe v Bruslju.

Scroll to top
Skip to content