Furs je danes po pošti poslala prvi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2019

Furs je danes po pošti poslala prvi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2019

Drugi sveženj bo sledil predvidoma konec maja, pozneje kot običajno pa bodo izračune dobili zavezanci z dejavnostjo, a najpozneje do konca junija.

Letos je razlika od prejšnjih let ta, da so v prvem svežnju samo tisti zavezanci, ki imajo vračilo dohodnine ali pa so brez vračila oz. doplačila. Teh je 798.943, preveč plačano dohodnino lahko na svojih bančnih računih pričakujejo do 29. maja. Rok za vložitev ugovora se bo iztekel 30. aprila.

“V tej tranši je 446.293 zavezancev brez vračila oz. doplačila, vračilo dohodnine pa bo prejelo 352.650 zavezancev v skupnem znesku 71,18 milijona evrov. Povprečni znesek vračila znaša 201,83 evra,” so navedli v Fursu, kjer so opozorili, da se v davčno osnovo všteva le znesek regresa v delu, ki presega 1753,84 evra.

Drugi sveženj za tiste, ki uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske člane oz. so hkrati tudi sami vzdrževani družinski člani ali pa imajo dohodke od opravljanja dejavnosti ali katastrski dohodek, bo Furs predvidoma odpremil 29. maja.

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z novim koronavirusom je letos izjemoma predviden še tretji sveženj. Tega bo finančna uprava odposlala do konca junija, v njem pa bodo informativni izračuni za tiste samostojne podjetnike, ki ugotavljajo davčno osnovo glede na dejanske stroške.

Za vse zavezance velja, da lahko v približno mesecu dni po tem, ko informativni izračun dohodnine prejmejo, nanj vložijo ugovor. Če se z izračunom strinjajo, pa morajo morebitno premalo plačano dohodnino doplačati v ustreznem roku oz. preveč plačano dohodnino prejmejo vrnjeno na bančne račune.

Furs informativne izračune že nekaj let pošilja z navadno pošto, za vročene pa veljajo 15. dan od datuma odpreme.

Scroll to top
Skip to content