Vlada v proračunu prerazporedila nekaj več kot 24 milijonov evrov

Vlada v proračunu prerazporedila nekaj več kot 24 milijonov evrov

Vlada je danes sprejela sklep o prerazporeditvi pravic porabe v letošnjem proračunu v skupni višini 24,3 milijona evrov. Levji delež odpade na neporabljena sredstva za izplačila protikoronske pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka. Del prerazporeditev je tudi 100.000 evrov za humanitarno pomoč Libanonu po uničujoči eksploziji v Bejrutu.

Finančna uprava RS bo tako na ministrstvo za finance prerazporedila neporabljene pravice porabe za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka v višini nekaj manj kot 22,5 milijona evrov, so po seji vladnih odborov sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Na predlog ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je znotraj finančnega načrta ministrstva prerazporedila skoraj 685.000 evrov. Prerazporeditev je potrebna zaradi že prevzetih pogodbenih obveznosti na javnem razpisu za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2020, ki so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo pravice porabe v višini nekaj manj kot 372.000 evrov, s čimer bodo zagotovili manjkajoča sredstva za pokritje nove zakonske obveznost zaradi višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov vrtcev.

Ministrstvo za finance bo na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ob tem razporedilo sredstva v skupni višini nekaj več kot 350.000 evrov za financiranje izpada plačil staršev vrtcem za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca in so starši oproščeni plačila, ter za pokrivanje izpada prihodkov za javne in zasebne vrtce.

100.000 evrov iz splošne proračunske rezervacije pa bodo na finančnem ministrstvu razporedili na ministrstvo za zunanje zadeve za izplačilo humanitarne pomoči Libanonu po nedavni uničujoči eksploziji v Bejrutu. Slovenija bo sicer za nujno humanitarno pomoč tej bližnjevzhodni državi skupaj namenila 200.000 evrov.

Scroll to top
Skip to content