Na Vogrščku izvajajo pripravljalna dela za težko pričakovano sanacijo zadrževalnika

Na Vogrščku izvajajo pripravljalna dela za težko pričakovano sanacijo zadrževalnika

Časovnica začetka izvedbe sanacije zadrževalnika Vogršček se je zaradi zahtev soglasodajalcev nekoliko premaknila, se pa trenutno izvajajo pripravljalna dela, kot so ureditev dostopnosti ceste in organizacija gradbišča, pojasnjujejo na direkciji za vode. Rok za dokončanje del je januar 2022.

Izvajalec več let napovedane sanacije zadrževalnika je bil uveden v delo junija, a kot so zdaj za STA pojasnili na Direkciji RS za vode, se je časovnica del nekoliko premaknila, in sicer zaradi zahtev soglasodajalcev.

Skladno s soglasjem zavoda za ribištvo je nižanje nivelete namreč dopustno po 1. septembru oziroma ko je po tem času temperatura vode v zadrževalniku med 10 in 15 stopinjami Celzija. Trenutno je temperatura vode v zadrževalniku še višja, zato se nižanje nivelete v akumulaciji še ni pričelo.

Sicer je bil izvajalec, novogoriški Kolektor CPG s partnerji, uveden v delo, trenutno pa izvajajo pripravljalna dela. Po zagotovilih direkcije je rok za dokončanje del januar 2022, trenutno pa vrednost del ne odstopa od pogodbenih.

Investitor 10,5 milijona evrov vredne sanacije je ministrstvo za okolje in prostor, soinvestitor pa ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vrednost samih gradbenih del znaša 9,4 milijona evrov, preostala sredstva pa so namenjena pripravi raziskav in projektne dokumentacije. Večino potrebnega denarja, 6,2 milijona evrov, bo prispevala direkcija za vode v imenu okoljskega ministrstva, kmetijsko ministrstvo pa bo za sanacijo namenilo 3,8 milijona evrov.

Iz Vogrščka se trenutno namaka okrog 1000 hektarov površin, pretežno v spodnjem delu Vipavske doline. Po sanaciji zadrževalnika bo obnove deležen tudi namakalni sistem, del pa ga bodo morali še dograditi, kar se bo predvidoma zgodilo v letu 2022. Po izgradnji novega dela namakalnega sistema bi lahko namakali še dodatnih 2000 hektarov kmetijskih površin, od tega 1500 hektarov v ajdovski občini in okrog 500 hektarov v občini Vipava.

Zadrževalnik Vogršček je objekt vodne infrastrukture v lasti države, zgradili so ga med letoma 1986 in 1989 z namenom zadrževanja poplavnih valov in zadrževanja vode za potrebe namakanja kmetijskih površin. Vse od leta 2007, ko so znižali gladino akumulacijskega jezera zaradi puščanja pregrade, so obnovo napovedovali že številni okoljski in kmetijski ministri.

Scroll to top
Skip to content