Novo študijsko leto: Predavanja bodo delno potekala v živo in delno na daljavo

Novo študijsko leto: Predavanja bodo delno potekala v živo in delno na daljavo

Ob začetku študijskega leta so na nekaterih fakultetah danes pripravili sprejeme za bruce, ki zaradi spoštovanja zdravstvenih ukrepov zaradi koronavirusa delno potekajo tudi na daljavo. Na nekaterih pa so sprejeme pripravili že prejšnje dni in so danes že začeli s predavanji. Nasploh bodo predavanja delno potekala v živo delno na daljavo.

Na ljubljanski ekonomski fakulteti so bruce, ki jih je trenutno 953, nagovorili zjutraj v živo po spletu, kjer jih je pozdravila dekanja Metka Tekavčič. Po uvodnem delu je sledila predstavitev študija.

Za bruce programa v angleški izvedbi so pripravili t. i. hibridni dogodek. V veliki dvorani, ki sprejme 400 ljudi, je uvodni del in delavnico zaradi zdravstvenih ukrepov spremljalo od 60 do 70 študentov, ostali pa prek prenosa po spletu, so za STA povedali na fakulteti.

Zaradi izpada pomembnega dela socializacije, ki ga je povzročil prenos dela na študij na daljavo, so sicer za bruce razširili nabor spoznavnih aktivnosti na daljše obdobje. Zanje so pripravili delavnice v manjših skupinah do 25 študentov, na katerih se bodo podrobneje seznanili s 17 cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov.

Druženje in medsebojno spoznavanje študentov ob sočasnem obiskovanju predavanj na daljavo in vaj v živo bo po navedbah fakultete olajšalo morebitne težave z nadaljevanjem študija v primeru prehoda na daljavo ob morebitnem poslabšanju epidemiološke slike v državi.

Na ljubljanski filozofski fakulteti je letos vpisanih 991 brucev. Sprejem novincev bo potekal v živo danes in v petek. Sprejemajo jih na posameznih oddelkih po razporedu, ki je objavljen tudi na spletni strani fakultete.

“Pri pripravi razporedov srečanj smo na fakulteti upoštevali trenutno veljavne smernice ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zato tudi srečanja potekajo dva dni in v več skupinah,” je za STA povedal prodekan fakultete Gašper Ilc.

Bruce bodo na uvodnih srečanjih obvestili o poteku pedagoškega procesa v novem študijskem letu, ki bo potekal na kombiniran način in o upoštevanju vseh veljavnih priporočil v prostorih fakultete.

Fakulteta je za okoli 60 tujih študentov, ki so v zimskem semestru prišli na izmenjavo, v sredo pripravila tudi srečanje v živo in po spletu za tiste, ki se niso uspeli udeležiti srečanja v živo. Študentke in študente je pozdravila prodekanja fakultete Katja Vintar Mally, nato pa so jim predstavili fakulteto ter jih seznanili s storitvami, povezanimi s študentskim življenjem v Ljubljani.

Na mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko so bruce, ki jih je nekaj več kot 600, sprejeli že v preteklih dveh dneh, in sicer v šestih ločenih skupinah in ob upoštevanju vseh zdravstvenih ukrepov, danes pa so že stekla predavanja. Ta za študente prvih letnikov potekajo v živo v predavalnicah, za ostale študente pa na daljavo. Izjema so laboratorijske, računalniške in seminarske vaje, ki v celoti potekajo na fakulteti. “Nasploh je naš cilj čim več študija izvesti neposredno, zato bodo predavanja tam, kjer je to le mogoče, potekala v predavalnicah,” pravi vodja referata fakultete Vladka Kožuh Ledinek.

Študentje si morajo ob prihodu na fakulteto razkužiti roke, prav tako morajo ves čas nositi maske. Ob prihodu se tudi prijavijo s posebno kodo, tako profesorji vedo, kateri študentje so v predavalnicah. Maske imajo ves čas tudi profesorji. “Zaenkrat je vse videti zelo dobro in upamo, da tako tudi ostane,” pravi Kožuh Ledinekova. Študentje morajo za maske poskrbeti sami, profesorjem pa jim priskrbi fakulteta.

Na zasebni fakulteti za medije v Ljubljani bodo s predavanji začeli v ponedeljek, še pred tem pa bodo pripravili nagovor, ki bo študentom dostopen preko spleta. V petek bodo organizirali tudi spletno konferenco na daljavo, v kateri bodo lahko študentje postavljali vprašanja, povezana s študijem.

Sama predavanja bodo potekala kombinirano. “V primeru, da bo skupina presegala število študentov, ki jih je ob upoštevanju zdravstvenih ukrepov mogoče posesti v predavalnico, bodo predavanja potekala na daljavo, kar pomeni, da si bodo lahko študentje v spletni predavalnici pogledali vnaprej posneto predavanje. Sicer pa bodo predavanja potekala v živo,” pravi Zala Pavšič.

Študentje bodo morali na fakulteti ves čas nositi maske in si razkuževati roke, vodili bodo tudi listo prisotnosti, medtem ko za profesorje maske med samimi predavanji ne bodo obvezne.

Scroll to top
Skip to content