Vlada zavrnila dodatno financiranje prostovoljnih gasilcev

Vlada zavrnila dodatno financiranje prostovoljnih gasilcev

Vlada je na današnji seji sklenila, da ne podpira pobude poslanca Mihe Kordiša (Levica), naj država prostovoljnim gasilskim društvom zaradi izpada dohodka v epidemiji covida-19 takoj zagotovi dodatnih 7,8 milijona evrov. Meni, da za to ni podlage v predpisih, poleg tega je za prihodnji dve leti že predvidela povišanje nekaterih sredstev.

Kot v odgovoru na pobudo navaja vlada, so po zakonu o gasilstvu sredstva za izvajanje javne gasilske službe na svojem območju dolžne zagotavljati občine, ki v ta namen s prostovoljnimi gasilskimi enotami tudi sklepajo pogodbe.

Država po navedbah vlade za zagotavljanje boljših in enakomernejših pogojev dela gasilskih enot vseeno že zdaj preko uprave za zaščito in reševanje že skoraj dvajset let sofinancira nabave zaščitno-reševalne opreme in gasilskih vozil, prav tako zagotavlja sredstva za delovanje Gasilske zveze Slovenije.

Gasilske enote z državne ravni prek občin prejmejo sredstva tudi iz naslova požarnih taks, ki se namensko porabljajo za opremljanje gasilskih enot in usposabljanje gasilcev. Poleg tega s sredstvi požarnih taks financirajo vsa usposabljanja prostovoljnih gasilcev, ki jih izvaja gasilska zveza, večja tekmovanja, nakupi opreme in izgradnje regijskih gasilskih poligonov.

Nasploh vlada za prihodnje leto načrtuje petodstotno povišanje sredstev za sofinanciranje dejavnosti gasilske zveze in sofinanciranje gasilskih enot širšega pomena, za sofinanciranje nabave zaščitno-reševalne opreme in vozil pa je predvideno 29-odstotno povišanje sredstev. V okviru finančnih zmožnosti bodo sredstva za redno sofinanciranje povišana za pet odstotkov tudi leta 2022.

Kot so zapisali, se vlada zaveda, da je epidemija covida-19 gasilskim društvom dodatno otežila pridobivanje lastnih sredstev, a pobuda po njenem mnenju nima konkretne podlage niti v veljavnih predpisih niti v merilih za delovanje gasilskih enot.

Glede navedb poslanca, da so imele oz. imajo gasilske enote dodatne stroške z nabavo zaščitnih mask in razkužil, pa navaja, da so v času razglašene epidemije vse gasilske enote širšega pomena, s katerimi ima uprava za zaščito in reševanje sklenjeno pogodbo za izvajanje nalog širšega pomena, dobile potrebna sredstva za zaščitno opremo neposredno od uprave, za ostale gasilske enote pa so najnujnejšo opremo brezplačno dodelili prek občin.

Scroll to top
Skip to content