Slovenija ni pripravljena bolj odločno podpreti evropskih okoljskih ciljev

Slovenija ni pripravljena bolj odločno podpreti evropskih okoljskih ciljev

Slovenija lahko podpre okrepitev cilja za zmanjšanje izpustov do leta 2030 s sedanjih 40 odstotkov na najmanj 55 odstotkov pod pogojem, da se bo pri tem ustrezno upoštevalo nacionalne okoliščine, je povedal državni sekretar za evropske zadeve Gašper Dovžan, ki je danes Slovenijo zastopal na zasedanju ministrov EU v Luksemburgu.

Enotnosti glede okrepitve cilja za zmanjšanje izpustov s 40 odstotkov na najmanj 55 odstotkov do leta 2030 glede na leto 1990, o čemer bo ta konec tedna razpravljal vrh unije, po Dovžanovih besedah še ni, je pa ambicija, da se dogovor doseže v decembru.

Slovenija lahko podpre zvišanje tega cilja pod pogojem, da se ustrezno upoštevajo nacionalne okoliščine, zlasti na področju obnovljivih virov energije in prometa, je izpostavil Dovžan na virtualni novinarski konferenci s slovenskimi dopisniki v Bruslju.

Slovenija želi, da se pri določanju nacionalnih ciljev glede obnovljivih virov energije upoštevajo omejitve, ki jih ima pri uresničevanju teh ciljev, ker je 38 odstotkov ozemlja zavarovanega v okviru naravovarstvenega programa Natura 2000.

Državni sekretar je ob tem opozoril tudi na velik delež izpustov zaradi tranzitnega prometa, za kar Slovenija ni odgovorna kot država, temveč je to posledica njene geografske lege.

Dovžan je tudi poudaril, da imajo članice pravico do oblikovanja lastne energetske mešanice, ter izpostavil, da je stroškovna učinkovitost pomembno načelo pri doseganju novega cilja, pri čemer je treba upoštevati različna izhodišča držav ter načela pravične tranzicije, tehnološke nevtralnosti in solidarnosti.

Evropsko komisijo je pozval k predložitvi ocene vplivov v članicah in glede sektorskih ciljev. Zavzel se je za usmerjanje finančnih sredstev v razvoj tehnologij za podnebno nevtralen prehod in za spodbujanje dodatnih privatnih investicij na tem področju.

Voditelji bodo o podnebnih ciljih tokrat razpravljali prvič po lanskem decembru, ko so dosegli dogovor o cilju podnebne nevtralnosti do leta 2050 z izjemo Poljske, ki se ni mogla zavezati k uresničitvi tega cilja. Tedaj so napovedali, da se bodo k temu vprašanju vrnili junija, a je covid-19 prekrižal načrte.

Poljska, močno odvisna od premoga, želi več denarja v okviru evropskega zelenega dogovora in tudi več podatkov o tem, kako bodo strožji podnebni cilji vplivali na gospodarstva posameznih držav. Njene zahteve lahko ogrozijo sprejetje odločitve o krepitvi podnebnih ciljev, ki se sicer pričakuje decembra.

Scroll to top
Skip to content