Gradnja avtoceste od Postojne do Jelšan se zamika v prihodnost

Gradnja avtoceste od Postojne do Jelšan se zamika v prihodnost

Gradnja avtoceste med Postojno in Jelšanami, za katero je vlada sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta, se bo po pojasnilih Darsa začela po letu 2030. Rok za končanje prostorskega načrta in njegovo sprejetje na vladi je postavljen konec leta 2027 so sporočili. Pri umeščanju v prostor je sicer pričakovati številne pripombe.

Kot so spomnili na Darsu, resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa za obdobje do leta 2030, ki jo je sprejel DZ, navaja, da je rok izvedbe avtoceste Postojna-Jelšane po letu 2030.

Prejšnji mesec pa je vlada sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta in v sporočilu navedla, da gre za avtocesto v dolžini približno 38 kilometrov, ki se na primorsko avtocesto navezuje na območju pri Postojni in poteka do mednarodnega mejnega prehoda Jelšane. Načrtovana trasa poteka na območju občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica.

Glavni cilj nove avtocestne povezave je po navedbah vlade zagotoviti ustrezno medsebojno povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena na širšem območju jugozahodne Slovenije ter njihovo povezanost z mednarodnimi povezavami ustreznega pomena.

Nova avtocestna povezava je opredeljena tudi kot del omrežja daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena v okviru vseevropskega prometnega omrežja in Jadransko-jonske pobude. Omogočala bo preusmeritev daljinskega cestnega prometa na obravnavanem območju na sodobno, varno in zmogljivo prometnico.

Vlada je sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za avtocesto od Jelšan do Postojne in do Divače sprejela že leta 2013, pred štirimi leti pa je bila izdelana študija variant. Na podlagi te študije in naknadnih analiz je vlada ugotovila, da je izvedljiv le potek trase v koridorju proti Postojni.

Do potrditve najustreznejše variante na vladi bo glede na splošni terminski plan ministrstva za okolje in prostor minilo približno tri leta, če bo ves postopek tekel nemoteno. Nato sledi naslednja faza prostorskega umeščanja, tudi državnega prostorskega načrta. Šele nato bodo na vrsti izdelava projekte dokumentacije, odkupi nepremičnin, pridobitev okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja ter naposled še izvedba javnega naročila za gradnjo avtoceste, je oktobra poročalo Delo.

Pri umeščanju trase avtoceste bodo imeli po navedbah časnika pripombe predvsem prebivalci občine Pivka. Kot je za Delo dejal župan Robert Smrdelj, vse variante umeščanja čez pivško območje vedno trčijo ob Naturo 2000, kulturno dediščino ali vode. Da bi se temu izognili, želijo pristojni avtocesto približati vasem. “Ker je trasa predvidena preblizu naselij, utegne biti na Pivškem veliko hude krvi,” je opozoril.

Občina Pivka, za katero zaradi relativne bližine sedanje avtoceste nova ne bi bila posebej velika pridobitev, je predlagala rekonstrukcijo regionalne ceste od Ribnice proti Divači in rekonstrukcijo ceste proti Postojni z obvoznicami.

“Predlog je bil tudi, da se avtocesta usmeri proti Divači. Glavni tokovi, tudi tovornega prometa, so namreč na trasah Kozina-Starod in Postojna-Jelšane, divaška rešitev pa bi bila sredinska varianta. Vendar je bil velik politični pritisk, da mora biti avtocesta iz Postojne v Jelšane,” je še dejal Smrdelj.

Scroll to top
Skip to content