V Sloveniji so se cene letos znižale za 1,1 odstotka, na deflacijo so najbolj vplivale nižje cene naftnih derivatov

V Sloveniji so se cene letos znižale za 1,1 odstotka, na deflacijo so najbolj vplivale nižje cene naftnih derivatov

Cene goriv za osebna vozila so se v enem letu znižale za 18,8 odstotka. Blago se je pocenilo za 1,7 odstotka, storitve pa so se podražile za 0,2 odstotka. Decembra so bile cene v mesečni primerjavi nižje za 0,3 odstotka.

Cene poltrajnega blaga in blaga dnevne porabe so se v enem letu v povprečju znižale za 4,1 odstotka oz. 1,5 odstotka, medtem ko so cene trajnega blaga v povprečju ostale nespremenjene. Povprečna letna deflacija je bila 0,1-odstotna, medtem ko so statistiki lani zabeležili 1,6-odstotno inflacijo. Letna rast cen je bila lani 1,8-odstotna, je danes sporočil statistični urad.

K letni deflaciji so največ, eno odstotno točko, prispevale nižje cene naftnih derivatov; cene goriv in maziv za osebna vozila so se znižale za 18,8 odstotka, cene tekočih goriv pa za 14,6 odstotka. Po 0,4 odstotne točke so k letni deflaciji prispevale še nižje cene počitniških paketov (za 9,8 odstotka) ter nižje cene oblačil in obutve (za 5,4 odstotka).

Na drugi strani so letno raven cen letos zviševale cene proizvodov in storitev iz skupine zdravstvo (za 4,9 odstotka), ki so k letni inflaciji prispevale 0,3 odstotne točke. Višje cene tobaka in tobačnih izdelkov (za 5,3 odstotka) ter višje cene hrane (za 1,1 odstotka) pa so k letni inflaciji prispevale še vsaka po 0,2 odstotne točke.

K decembrski deflaciji so največ, 0,3 odstotne točke, prispevali cenejši počitniški paketi (za 9,3 odstotka). Po 0,1 odstotne točke so prispevale še nižje cene oblačil in obutve (za 0,9 odstotka) ter nižje cene hrane (za 0,7 odstotka).

Mesečno deflacijo so na drugi strani za 0,2 odstotne točke ublažili dražji naftni derivati; cene tekočih goriv so se zvišale za 5,7 odstotka, cene goriv in maziv za osebna vozila pa za 4,1 odstotka.

Letno znižanje cen, merjeno s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bilo decembra 1,2-odstotno, povprečno 12-mesečno znižanje cen pa 0,3-odstotno. V mesečni primerjavi so se cene znižale za 0,1 odstotka.

Blago se je v letu dni pocenilo za 2,5 odstotka. Cene poltrajnega blaga so se znižale za 3,6 odstotka, cene blaga dnevne porabe pa za 2,7 odstotka. Cene trajnega blaga so se zvišale za 0,1 odstotka, cene storitev pa so se v primerjavi z decembrom lani v povprečju zvišale za en odstotek.

Letna stopnja deflacije v državah članicah Evropske monetarne unije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila novembra 0,3-odstotna. V državah članicah EU so statistiki zabeležili 0,2-odstotno inflacijo. Najvišja inflacija, 3,7-odstotna, je bila na Poljskem, najvišjo deflacijo (2,1-odstotno) pa so zabeležili v Grčiji. Slovenija je imela 1,1-odstotno deflacijo.

Scroll to top
Skip to content