Sodišče EU: ”Italija ni kršila evropske zakonodaje, ko je znižala cene bencina ob meji s Slovenijo.”

Sodišče EU: ”Italija ni kršila evropske zakonodaje, ko je znižala cene bencina ob meji s Slovenijo.”

Sodišče EU je zavrnilo tožbo Evropske komisije proti Italiji glede popusta pri ceni goriv za prebivalce na Slovenijo meječe dežele Furlanije-Julijske krajine (FJK). V Bruslju so Italijo tožili zaradi kršitve direktive o obdavčitvi energije. Sodišče je ocenilo, da komisiji ni uspelo dokazati, da gre za znižanje trošarin oz. njihovo povračilo.

Na Sodišču EU so v sporočilu za javnost spomnili, da je Svet EU leta 1996 Italiji odobril, da do konca 2006 uporablja znižane stopnje trošarin za bencin, kupljen na ozemlju FJK. Namen te odobritve je bil zajezitev prakse prebivalcev dežele, ki so se in se še s pogonskimi gorivi po nižji ceni v velikem številu oskrbujejo v Sloveniji in v manjšem delu tudi v Avstriji.

Prebivalci dežele so tudi po 31. decembru 2006 še naprej upravičeni do znižanja cene goriv na bencinskih servisih, bolj nedavno na podlagi deželnega zakona iz 2010. V skladu s sistemom, ki ga je ta zakon uvedel, upravljavci bencinskih servisov prebivalcem FJK kot končnim potrošnikom dodelijo znižanje cen goriv, deželne oblasti pa pozneje upravljavcem povrnejo znesek, ki ustreza dodeljenim znižanjem.

Komisija je trdila, da ta ureditev povzroča nedovoljeno znižanje trošarin, ki veljajo za bencin in plinsko olje, prodano prebivalcem dežele, in to v obliki povračila. To naj bi tako pomenilo kršitev direktive o obdavčitvi energije, s katero so med drugim za energente določene najnižje stopnje trošarin, ki jih morajo uporabiti članice EU, da zagotovijo pravilno delovanje notranjega trga. Izjeme so v direktivi sicer mogoče, vendar morajo biti izrecno odobrene.

Komisija je zato proti Italiji pred Sodiščem EU vložila tožbo zaradi neizpolnitve obveznosti po direktivi. Italija je na drugi strani ob podpori Španije navedla, da se omenjeni prispevek nanaša bolj na postavko proizvodni stroški te cene kot na trošarino, saj naj bi bil namenjen uravnoteženju omenjenega stroška v deželi, za katero je značilno pomanjkanje infrastrukture na tem področju.

Sodišče je v sodbi zapisalo, da mora za to, da je mogoče govoriti o povračilu trošarin, obstajati vsaj posredna dejanska povezava med zneski, ki so povrnjeni upravljavcem bencinskih servisov, in prihodki od pobiranja trošarin. Sodišče je ugotovilo, da komisija ni niti zatrjevala niti dokazala obstoja takšne povezave, prav tako pa da ni dokazala, da sistem prispevkov povzroči nevtralizacijo ali znižanje trošarin za goriva.

Sodišče je tako sklenilo, da komisija ni dokazala, da je Italija z uvedbo opisanega sistema prispevkov uvedla znižanje trošarin v obliki povračila zneska davka, in zato tudi ne, da je zahodna slovenska članica kršila obveznosti iz direktive.

Scroll to top
Skip to content