Sindikati za pomoč prosijo Bruselj: Sodu je dno izbilo prisilno upokojevanje

Sindikati za pomoč prosijo Bruselj: Sodu je dno izbilo prisilno upokojevanje

Šest slovenskih reprezentativnih sindikalnih central v pismu Evropski komisiji opozarja na "zaskrbljujoče stanje" socialnega dialoga v Sloveniji. Poudarjajo, da se odločitve, pomembne za delavce in delodajalce, v vedno večji meri sprejemajo mimo socialnega dialoga, kaplja čez rob pa je bil sedmi protikoronski zakon z določili glede upokojevanja.

V pismu, ki je poleg Evropske komisije naslovljeno tudi na Evropski ekonomsko-socialni odbor in so ga danes posredovali iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), navajajo, da je stanje socialnega dialoga v Sloveniji zaskrbljujoče ter da vlada in DZ odločitve v zadnjem času v vedno večji meri sprejemata brez javne razprave in mimo socialnega dialoga.

“In to kljub temu, da gre za odločitve, ki pomembno vplivajo na socialno-ekonomski položaj delavcev in delodajalcev, da gre za odločitve, pri oblikovanju katerih so do sedaj, skladno s tradicijo, socialni partnerji bili vedno aktivno vključeni, ter da gre za odločitve, ki bi jih bilo po pravilih Ekonomsko-socialnega sveta treba obravnavati v okviru socialnega dialoga,” so zapisali.

Poudarili so, da so bile vse dosedanje ključne reforme na področju trga dela, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega zavarovanja sprejete s konsenzom socialnih partnerjev. To je po njihovem mnenju prineslo kakovostnejše in uravnotežene rešitve, ki so bile široko sprejete.

V zadnjem obdobju pa “smo priča hitremu razkrajanju socialnega dialoga” in sprejemanju rešitev mimo socialnega dialoga, tudi na področjih, kjer je bil to doslej uveljavljen standard.

“Interventna zakonodaja, povezana s covidom-19, v Sloveniji postaja nepregledna in netransparentna, hitro in večkratno spreminjanje zakonodaje in posegi v številne zakone naenkrat močno načenjajo pravno državo in zaupanje v pravo. Na to vlado in poslance opozarja tudi zakonodajno pravna služba Državnega zbora, v vsak interventni zakon pa je vključena tudi kakšna določba, ki z epidemijo nima nikakršne povezave, je sistemske narave ter trajno spreminja posamezno pravico,” so opozorili.

Od sedmih interventnih zakonskih paketov je bilo sodelovanje socialnih partnerjev skrajno omejeno, pri enem zakonskem paketu pa socialnega dialoga sploh ni bilo. Že pri petem interventnem zakonskem paketu je vlada v zakonodajni postopek vložila predlog, ki je vseboval drugačne rešitve, kot jih je uskladila s socialnimi partnerji med pogajanji, so navedli.

“Kaplja čez rob pa je bil zadnji, sedmi interventni zakonski paket. Kljub usklajevanju s socialnimi partnerji, ki mu je bilo odmerjenih dobrih 72 ur, je vlada v zakonodajni postopek ponovno vložila predlog zakona, ki je vseboval drugačne rešitve, kot so bile usklajene s socialnimi partnerji, ki ni vseboval nekaterih rešitev, ki so bile usklajene s socialnimi partnerji, predvsem pa je vseboval tudi rešitve, ki tekom pogajanj s strani vlade niso bile niti omenjene, kaj šele usklajevane s socialnimi partnerji,” so zapisali.

Med slednjimi je po njihovih besedah najpomembnejša sistemski poseg v zakon o delovnih razmerjih, ki omogoča lažje odpuščanje starejših delavcev – delodajalec lahko brez navedbe utemeljenega razloga odpusti delavca, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev.

“Gre za trajen in ne za interventen ukrep, ki velja za nedoločen čas in ki omogoča izrazito arbitrarno in po našem prepričanju diskriminatorno obravnavo starejših delavcev,” so opozorili. Posledica bo znižanje delovne aktivnosti starejših delavcev in izrazito negativen vpliv na vzdržnost pokojninske blagajne z dodatnimi izdatki za pokojnine delavcem, ki jim bo odpovedana pogodba o zaposlitvi, so prepričani.

Gre za rešitev, ki ne temelji na nobenih analizah in podatkih in ki gre proti smernicah in standardom Mednarodne organizacije dela (ILO), kot sta prostovoljnost pri upokojevanju in utemeljenost razloga, zaradi katerega se odpoveduje pogodba o zaposlitvi, poudarjajo sindikalne centrale ZSSS, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, KNSS-Neodvisnost in Slovenska zveza sindikatov Alternativa.

Najbolj brano

Scroll to top
Skip to content