Policija kljub odločitvi ustavnega sodišča prisilno upokojila nekaj zaposlenih

Policija kljub odločitvi ustavnega sodišča prisilno upokojila nekaj zaposlenih

Sindikat policistov Slovenije je sporočil, da so nekateri zaposleni danes prejeli sklepe delodajalca o prenehanju delovnega razmerja na podlagi določb, ki delodajalcu omogočajo, da zaposlenemu odpove delovno razmerje, če ta izpolnjuje pogoje za upokojitev. Te je nedavno sprejel DZ, a jih je ustavno sodišče po pritožbi sindikatov začasno zadržalo.

Ustavno sodišče je v torek začasno zadržalo izvajanje določil, ki se nanašajo na ureditev upokojevanja starejših delavcev z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev. Zahtevo za presojo ustavnosti določb, ki jih je v zakonodajo prinesel sedmi protikoronski zakon, so vložili sindikati.

Ravno zato je današnje vročanje sklepov še toliko bolj nerazumljivo in absurdno, so na svoji Facebook strani opozorili v Sindikatu policistov Slovenije (SPS).

“Zaradi pravne varnosti bo SPS vsem članicam in članom, ki so prejeli navedene sklepe, ne glede na jasno in nedvoumno odločitev ustavnega sodišča, pripravil pritožbo, ki jo je potrebno vložiti v osmih dneh od vročitve, sicer bi delodajalec lahko navedene sklepe tolmačil kot pravnomočne in nadaljeval z nezakonitim poseganjem v pravice zaposlenih. Na podlagi pritožbe bo moral delodajalec postopek na podlagi odločbe ustavnega sodišča ustaviti,” so zapisali.

Vse članice in člane sindikata, ki so prejeli navedene sklepe, pa v SPS pozivajo, da se nemudoma obrnejo na svoje sindikalne zaupnike, ki jim bodo posredovali vzorec pritožbe zoper takšne sklepe.

Reprezentativne sindikalne centrale so presojo ustavnosti zahtevale za dva člena sedmega protikoronskega zakona, ki se nanašata na upokojevanje starejših delavcev. Člena se nanašata na zakon o delovnih razmerjih in zakon o javnih uslužbencih, zato sta nomotehnično postala del teh zakonov, določata pa, da lahko delodajalec zaposlenemu, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev, odpove delovno razmerje brez navedbe utemeljenega razloga.

Sindikati, ki poudarjajo, da je bila nova ureditev sprejeta brez javne razprave in socialnega dialoga, so ob zahtevi za presojo ustavnosti vložili tudi predlog za začasno zadržanje teh členov, dokler ustavno sodišče ne sprejme dokončne odločite, saj menijo, da lahko na strani delavcev pride do nepopravljive škode. Ustavno sodišče jim je pri tem ugodilo.

Scroll to top
Skip to content