5. marec je svetovni dan varčevanja z energijo

5. marec je svetovni dan varčevanja z energijo

Svetovni dan varčevanja z električno energijo je namenjen ozaveščanju o potrebi po zmanjšanju porabe energije z racionalnim in trajnostnim pristopom.

Pobuda je nastala 5. marca 1998 v Avstriji med prvim mednarodnim srečanjem o energetski učinkovitosti. Tako praznujemo svetovni dan energetske učinkovitosti z namenom razmisleka in ozaveščanja o pomenu racionalne rabe energije v dobro vseh. Preproste ukrepe lahko izvajamo skozi celo leto, ne le 5. marca.

Kot so zapisali na ministrstvu za okolje in prostor, bo letos potekalo ozaveščanje, predvsem gospodinjstev in posameznikov, kako do večje učinkovitosti s projektom Vključevanje ciljnih skupin na področju energetske učinkovitosti. Namen je spremeniti navade na področju rabe energije posameznikov in organizacij. Kampanja bo po njihovem neposredno dopolnila ukrepe na področju učinkovite rabe energije v stavbah.

Ob tem so spomnili, da vizija dolgoročne podnebne strategije Slovenije, ki je v postopku sprejemanja, predvideva, da bo Slovenija leta 2050 podnebno nevtralna. “Tako bo pomembno prispevala k zmanjšanju emisij in bo učinkovito ravnala z energijo in naravnimi viri ob hkratnem ohranjanju visoke stopnje konkurenčnosti gospodarstva,” so zapisali na ministrstvu.

S tem bo po njihovem doseženih veliko sočasnih pozitivnih učinkov, med drugimi zmanjšanje vpliva na okolje in energetske uvozne odvisnosti, obvladovanje stroškov in s tem energetske revščine ter dvig konkurenčnosti podjetij. “Družba bo temeljila na ohranjeni naravi, krožnem gospodarstvu, obnovljivih in nizkoogljičnih virih energije, trajnostni mobilnosti, lokalno pridelani zdravi hrani,” so napovedali.

Slovenija lahko s trajnostnimi praksami po njihovem obvladuje potrebe po energetskih storitvah: osvetljenosti, ogrevanju, hlajenju, transportu, dostopnosti, delovanju informacijskih in komunikacijskih naprav in mehanskem delu. “Energetske storitve bo, kot predvideva predlog strategije, zagotavljala ob čim manjši rabi energije na učinkovit in trajnosten način. Sočasno bo spodbujala učinkovito rabo energije in materialov,” so povzeli.

Investicije v učinkovito rabo energije v stavbah in podjetjih kot največji in najcenejši potencial zmanjšanja emisij po njihovih navedbah ni izkoriščen učinkovito niti celostno. Potenciali prihrankov energije in stroškov nakupa energije tako za gospodarstvo in gospodinjstva ostajajo neizkoriščeni. “Zato v projektu Care4Climate izobražujemo vse ključne deležnike, kar bo omogočilo učinkovitejše izvajanje investicij v učinkovito rabo energije v stavbah,” so navedli.

Najbolj brano

Scroll to top
Skip to content