Podjetja so zaradi epidemije črtala družbeno odgovorne projekte

Podjetja so zaradi epidemije črtala družbeno odgovorne projekte

Epidemija covida-19 še poudarja pomen družbene odgovornosti podjetij. A sta hkrati skoraj dve tretjini podjetij, zajetih v raziskavo, v lanskem letu izvedli manjše število projektov s tega področja kot v letu 2019, so ta teden sporočili iz Ekvilib Inštituta, ki stoji za projektom certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.

V okviru projekta certifikat Družbeno odgovoren delodajalec so tudi letos izvedli raziskavo v poslovni javnosti. Skoraj polovica vprašanih podjetij zatrjuje, da dobro poznajo pojem družbene odgovornosti, večina jih izvaja najmanj en ukrep s tega področja – to je varstvo in zdravje pri delu. Poleg tega se močno strinjajo, da je glavni razlog za izvajanje družbeno odgovornih ukrepov dejstvo, da družbena odgovornost krepi kulturo ter ugled delodajalca.

Bistveni napredek se glede na rezultate raziskave kaže predvsem v večji prepoznavnosti certifikata Družbeno odgovoren delodajalec v poslovni javnosti, so navedli v Ekvilib Inštitutu, ki je poleg partnerjev Gospodarske zbornice Slovenije, Združenja delodajalcev Slovenije in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije nosilec certificiranja.

Letos so bila podjetja prvič povprašana glede vpliva epidemije covida-19 na njihovo družbeno odgovorno poslovanje. Več kot polovica meni, da je je trenutno družbeno odgovorno poslovanje še bolj pomembno, a je skoraj dve tretjini anektiranih v lanskem letu izvedlo manjše število projektov s tega področja kot v letu 2019.

“58 odstotkov vprašanih je v letu 2020 izvedlo manjše število družbeno odgovornih projektov kot v letu 2019, 27 odstotkov vprašanih pa teh aktivnosti lani sploh ni izvajalo zaradi posvečanja reševanju poslovanja. Pri teh podatkih je izziv, ali podjetja in organizacije vidijo svojo družbeno odgovornost dovolj celostno,” je ugotovitve komentiral direktor Ekvilib Inštituta Aleš Kranjc Kušlan.

Podatki namreč lahko kažejo na to, da podjetja družbeno odgovornost v veliki meri razumejo le kot dodatne aktivnosti, kot je denimo organizacija dodatnih aktivnosti za zaposlene, kar pa ni družbena odgovornost, ki je integrirana v samo bistvo poslovanja. “Če se podjetja v času epidemije posvečajo reševanju svojega poslovanja, naj bi to pomenilo tudi ohranjanje odgovornega odnosa in zaupanja svojih zaposlenih, dobaviteljev in strank, kar pa je pomemben del družbene odgovornosti,” je pojasnil govornik.

Kot pomembno pa je Kranjc Kušlan izpostavil dejstvo, da so anketiranci izpostavili skrb za varnost in zdravje v času epidemije, npr. skrb za zaposlene, tako kar se tiče zdravja, psihološke agilnosti oz. odpornosti kot tudi usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja.

Glede na rezultate letošnje raziskave, v kateri je sodelovali 134 podjetij oz. organizacij, sicer skoraj polovica vprašanih izvaja osem ali več ukrepov s področja družbene odgovornosti. Pri 93 odstotkih so to ukrepi s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, 82 odstotkov izobražuje zaposlene za karierni napredek, 79 odstotkov podjetij oz. organizacij pa ima zapisan kodeks etike.

Med pomembnejšimi razlogi za izvajanje družbeno odgovornih aktivnosti so navedli, da te večajo motivacijo zaposlenih. Gre za podobne odgovore kot v lanski raziskavi, kar kaže, da je stopnja informiranosti in ozaveščenosti podjetij oz. organizacij na področju družbene odgovornosti visoka.

“Na Ekvilib Inštitutu smo veseli, da se glede na rezultate raziskave veča prepoznavnost certifikata, saj se je povečal odstotek tistih, ki certifikat dobro poznajo, ter zmanjšal odstotek tistih, ki še niso slišali za certifikat. Hkrati sodelujoči v obeh raziskavah menijo, da certifikati in nagrade s področja družbene odgovornosti pomembno prispevajo k ugledu in h krepitvi zaupanja njihovih deležnikov,” je dodal Kranjc Kušlan.

K certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec je že pristopilo 80 podjetij, v zadnje pol leta je pristopni certifikat prejelo 18 podjetij. V letu 2021 bodo partnerji 100 podjetjem oz. organizacijam omogočili brezplačni prejem pristopnega certifikata, zato vabijo vse zainteresirane, da se prijavijo in si postavijo trajnostne in družbeno odgovorne temelje, s katerimi bodo lahko gradili na poslovnih uspehih.

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content