Grah Whatmough za direktorico TVS programskemu svetu predlagal Natalijo Gorščak

Grah Whatmough za direktorico TVS programskemu svetu predlagal Natalijo Gorščak

Generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough je programskemu svetu posredoval prošnjo za predhodno soglasje k imenovanju Natalije Gorščak za direktorico Televizije Slovenija. Kot so danes sporočili iz RTV, sta v roku prispeli dve prijavi, vendar je bila le ena posredovana v skladu z zahtevami razpisa, druga pa zato ni bila obravnavana.

Druga prijava na razpis za direktorja TV Slovenija je bila posredovana po elektronski pošti, zato tudi ni bila obravnavana, so zapisali. Rok za prijavo na razpis, objavljen 24. aprila, se je iztekel 13. maja.

Kot je Grah Whatmough med drugim zapisal v utemeljitvi predloga, naslovljenega na programski svet, “po tehtnem premisleku in glede na formalno izpolnjevanje pogojev” za imenovanje na mesto direktorja TVS programski svet naproša za predhodno soglasje k imenovanju Gorščakove za direktorico TVS.

V nadaljevanju je pojasnil, da je Natalijo Gorščak avgusta lani sicer razrešil z mesta direktorice TVS in razloge oprl predvsem na “njeno neukrepanje in opuščanje dolžnega ravnanja v času nujnih in prepotrebnih sprememb v izjemno zahtevnem javnem medijskem okolju, kakor tudi njeno neupoštevanje statutarnih določil ter ugotavljanja navzkrižij interesov”.

“Odločitev, da torej predlagam Natalijo Gorščak za direktorico Televizije Slovenija, se zato zdi na prvi pogled nesmiselna,” je zapisal. Vseeno pa jo pojasnjuje na podlagi dejstva, da TVS, katere v.d. direktorja je zdaj sam, “ne samo potrebuje, pač pa si tudi zasluži direktorja s polnim mandatom, ki bo deloval predano, zakonito in v luči javnega poslanstva”.

K njegovi odločitvi pa je, kot je pojasnil, prispevalo tudi dejstvo, da so pred TVS pomembna imenovanja kar treh odgovornih urednikov programov, česar pa ni mogoče opraviti brez imenovanega direktorja televizije oziroma vršilca dolžnosti.

Glede na pretekla razhajanja bo v primeru podanega predhodnega soglasja s strani programskega sveta po njegovi oceni potrebnih več pogovorov, da bosta uskladila poglede na kratkoročne in srednjeročne naloge in cilje. Moja pričakovanja glede delovanja direktorja enote se namreč niso spremenila, je zapisal.

Tako v primeru imenovanja od nove direktorice pričakuje, da izvede prepotrebne spremembe, uvede programske novosti ter predvsem ravna v skladu s statutom ter vsemi internimi akti. “V tej luči se bom temeljito pogovoril tudi glede najine bodoče komunikacije z mediji. V svojem mandatu si namreč ves čas prizadevam, da bi probleme najprej reševali interno in se le v izjemnih primerih obrnili na zunanjo javnost,” je zapisal Grah Whatmough.

“Javnost pričakuje, da svoje delo opravljamo strokovno, profesionalno – to je v luči javnega poslanstva tega pomembnega javnega zavoda – in da umazanega perila ne peremo v javnosti,” je menil, verjame pa, da se bosta z Gorščak glede tega uspela ustrezno dogovoriti.

Gorščakovo je Grah Whatmough razrešil 20. avgusta lani. Potem ko zaradi nesklepčnosti programski svet o sicer potrebnem soglasju za razrešitev direktorice TVS ni odločal, je imel Grah Whatmough pri njeni razrešitvi proste roke. Gorščakova je sicer sprožila pravne postopke, za v. d. direktorja TVS pa je bil nato lanskega septembra imenovan Valentin Areh.

Po preteku Arehovega polletnega mandata kot v.d. in po februarja objavljenem neuspešnem razpisu, na katerega se je kot edina, a z nepopolno vlogo, prijavila Gorščak, je vodenje TVS prevzel generalni direktor zavoda Grah Whatmough.

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content