Zaupanje splošne javnosti v slovenska sodišča se izboljšuje

Zaupanje splošne javnosti v slovenska sodišča se izboljšuje

Rezultati pete raziskave o zadovoljstvu različnih javnosti z delovanjem sodišč kažejo, da se zaupanje splošne javnosti v sodišča povečuje, medtem ko so se nekoliko poslabšale ocene s strani strokovne javnosti. Na vrhovnem sodišču menijo, da so rezultati raziskave v precejšnji meri zelo spodbudni in zagotovo tudi rezultat sistematičnega dela.

“Rezultati pete obsežne raziskave o zadovoljstvu javnosti z delovanjem sodišč so v precejšnji meri zelo spodbudni, saj se zadovoljstvo javnosti na veliko področjih še naprej konstantno izboljšuje,” so ob objavi rezultatov raziskave danes sporočili z vrhovnega sodišča.

Dvig zaupanja javnosti v delo sodišč je po mnenju predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča zagotovo tudi posledica sistematičnega prizadevanja sodstva za dvig kakovosti dela, so dodali na sodišču.

Raziskavo, ki je bila izvedena ob koncu leta 2021, je na podlagi vprašalnikov, sestavljenih na osnovi mednarodnih izkušenj in priporočil Evropske komisije, pripravilo vrhovno sodišče, medtem ko je zbiranje podatkov in analizo opravila Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici.

Kot so navedli na vrhovnem sodišču, je ena najopaznejših ugotovitev raziskave ta, da se sodišča uvrščajo med institucije, v katere je najbolj naraslo zaupanje splošne javnosti v primerjavi z zadnjim merjenjem v letu 2019.

Sodišča so si namreč na lestvici od ena do deset pri zaupanju splošne javnosti prislužila oceno 5,8. Pred dvema letoma je bila ta ocena 4,8, ob začetku izvajanja raziskav leta 2013 pa 4,4.

Pri oceni zaupanja splošne javnosti v sodišča se je v primerjavi z raziskavo izpred dveh let spremenila tudi porazdelitev ocen. Opazno se je na 42 odstotkov vprašanih povečal delež tistih, ki sodiščem zaupajo ali popolnoma zaupajo. Hkrati je upadel delež tistih, ki sodiščem ne zaupajo ali sploh ne zaupajo, saj je bilo tokrat takšnih nekaj več kot 28 odstotkov, pred dvema letoma pa 43 odstotkov vprašanih.

Zadovoljstvo s sodniki med splošno javnostjo se še naprej izboljšuje, tudi ocene sodnikov s strani uporabnikov sodišč so se malce izboljšale, medtem ko so se nekoliko poslabšale ocene s strani strokovne javnosti, in sicer predvsem z vidika dostopnosti sodnikov. To je po navedbah vrhovnega sodišča verjetno v precejšnji meri povezano tudi s prilagajanjem poslovanja sodišč ukrepom zaradi epidemije covida-19.

“Tudi sicer je ravno pri strokovni javnosti kot edinem delu javnosti opazen padec zadovoljstva tako v zvezi z delom sodnikov kot z delovanjem sodišč, zato terja to področje natančno analizo in sprejem ustreznih ukrepov za izboljšanje,” so napovedali pri vrhovnem sodišču.

Podatki kažejo še, da skoraj 85 odstotkov predstavnikov splošne javnosti, ki so imeli izkušnjo s sodišči, meni, da je bil odnos sodnikov spoštljiv, več kot tri četrtine pa, da je bil izid postopka pravičen. Pri obeh kategorijah vse od začetka izvajanja raziskave zadovoljstvo narašča. Tudi med zaposlenimi na sodiščih so zaznali razmeroma visoko zadovoljstvo z delom, so pa manj zadovoljni glede nekaterih organizacijskih vidikov delovanja sodstva.

“Na vrhovnem sodišču se zavedamo pomena zaupanja javnosti v delovanje sodišč. Zagotavljanje kakovostne storitve za stranke sodnih postopkov je namreč poleg neodvisnosti in nepristranskosti, odgovornosti, integritete in poštenosti ter sojenja v optimalnem in predvidljivem času ena temeljnih vrednot sodstva,” je ob tem izpostavil predsednik vrhovnega sodišča Florjančič.

Dodal je, da pregled opravljenega v zadnjih letih, podatki o poslovanju sodišč ter tudi rezultati tokratne raziskave kažejo, da sodstvo stopa po pravi poti.

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content