Prve preštete glasovnice kažejo na potrditev vseh treh zakonov

Prve preštete glasovnice kažejo na potrditev vseh treh zakonov

Po več kot desetini preštetih glasovnic kaže, da je večina volivcev potrdila vse tri zakone, o katerih so odločali na današnjih referendumih. Za zdaj kaže na najbolj prepričljivo podporo zakonu o RTVS, najbolj izenačen izid pa je pri spremembah zakona o vladi.

Za novelo zakona o RTVS je po delnih neuradnih izidih glasovalo 59,55 odstotka, proti pa 40,45.

Spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi je podprlo 58,92 odstotka, proti je glasovalo 41,08 odstotka.

Pri spremembah zakona o vladi je izid bolj izenačen; glas za uveljavitev zakona je oddalo 53,47 odstotka, proti pa 46,53 odstotka.

Volivci so danes odločali, ali naj se uveljavijo spremembe zakona o vladi, spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi in novela zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), kot jih je sprejel državni zbor. S podpisi volivcev podprto zahtevo za razpis referendumov je vložila stranka SDS.

Zakon je na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev mora tokrat proti uveljavitvi vsakega izmed zakonov glasovati 338.869 volivcev.

Scroll to top
Skip to content