Možnost, da bi dedki in babice lahko posvojili vnuke, je po mnenju varuha človekovih pravic neprimerna

Boljšo rešitev vidijo pri varuhu v zakonski opredelitvi, po kateri bi imeli stari starši v takšnih primerih prednost pri izvajanju varstva in vzgoje ali pri dodelitvi rejništva.

Možnost, da bi dedki in babice lahko posvojili vnuke, ki nimajo živih staršev, je po mnenju varuha človekovih pravic v nasprotju z načelom največje otrokove koristi, saj takšna ureditev koristi starih staršev postavlja pred koristi otroka.

Kot so pri varuhu zapisali v sporočilu za javnost, ni najti nobenih strokovnih razlogov, da bi bila takšna zakonska sprememba otrokom v korist. “S takšno posvojitvijo bi otroku lahko povzročili velike težave, zlasti zaradi zmede v sorodstvenih odnosih, saj bi s posvojitvijo otrokovi strici in tete pravno postali njihovi bratje in sestre, oče in mati pa bi izginila iz sorodstva, saj bi ju pravno nadomestila dedek in babica,” so navedli.

Pri varuhu so se tako odzvali na predlog novega družinskega zakonika. Navedli pa so še nekateri pomisleke. Med drugim so izpostavili, da predlagana možnost poleg otrokovih koristi zanemari tudi koristi in pravice drugega para dedka in babice, saj po posvojitvi otroka pravno z njim sploh ne bi bila več v kakršnikoli sorodstveni zvezi.

“Takšna ureditev bi torej enemu paru starih staršev priznala pravice staršev, drugemu paru pa izbrisala vse pravice, ki jih sicer imata do svojih vnukov,” so opomnili pri varuhu, kjer so ocenili, da je predlagana ureditev neprimerna in diskriminatorna.

Cilje, ki jih zasleduje predlagatelj, bi lahko dosegli z zakonsko opredelitvijo, da imajo stari starši v primerih, ko vnuki ostanejo brez staršev, prednost pri izvajanju varstva in vzgoje ali pri dodelitvi rejništva. Takšna določba bi pomenila obveznost pristojnih državnih organov, da za otroke, ki izgubijo oba starša, najprej poskrbijo v okviru širše družine, pri čemer pa imajo vsi štirje stari starši enake pravice in enake možnosti.

Možnost, da stari starši lahko posvojijo otroka, ki nima več živih staršev, predvideva predlog novega družinskega zakonika, ki ga je v javno razpravo dalo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pa tudi oba zakonska predloga, ki so ju minuli teden v parlamentarno proceduro vložili NSi in Gibanje za otroke in družine.

Povezane teme

posvojitev, varuh človekovih pravic
Aktualno

Varuh opozarja pred stigmatizacijo ljudi z virusom

Situacije, kot je izbruh koronavirusa, vzbujajo med ljudmi nelagodje in strah, kar lahko privede do neljubih dogodkov, se zaveda varuh človekovih pravic Peter Svetina. Zato opozarja, da se ne sme zgoditi, da bodo posamezniki zaradi predsodkov, strahu ali napačnih predstav, deležni stigmatizacije in izločitve.

Rubrika Aktualno