Iz leta v leto vse več divjih prašičev tudi v urbanih naseljih

Iz leta v leto vse več divjih prašičev tudi v urbanih naseljih

Populacija divjih prašičev se na Goriškem veča iz leta v leto. Kljub temu, da lovci tamkajšnje Lovske družine Gorica odstrelijo največ divjih prašičev v državi, je njihovo število vse večje, z njim pa tudi obseg nastale škode. Občani in svetniška skupina Goriška.si zato pozivajo občino in župana, naj sprejme ustrezne ukrepe.

Divji prašiči se namreč sprehajajo po kmetijskih površinah na obrobju Kromberka, Solkana in Rožne Doline, torej na območjih izven lovnih površin, tam pa jih lovci ne smejo streljati. Vse več divjih prašičev opažajo tudi sprehajalci in rekreativci v mestnem gozdu Panovec, kjer lov prav tako ni dovoljen.

“Zavedamo se, da je škode vse več, zaradi ugodnih klimatskih pogojev, zaraščanja nekoč kmetijskih površin in obilja hrane je namreč vse večja populacija divjih prašičev,” je na današnji novinarski konferenci izpostavil upokojeni strokovnjak na področju gozdarstva in upravljanja z divjadjo Milan Trkman.

Zato sta skupaj s Svitom Trkmanom pripravila predlog nekaterih ukrepov, ki bi vsaj začasno zaustavili povečevanje populacije divjih prašičev.

Na prvem mestu je večji odstrel teh živali, letno jih sedaj domači lovci odstrelijo okrog 300. Z različnimi ukrepi bi morali odpraviti zaraščanje površin v neposredni bližini naselij, na poljih s koruzo pa pustiti posebne pasove, kjer bi lahko lovci prišli do prašičev.

“Ko pridejo prašiči do koruznega polja, se v njem lahko zadržujejo zelo dolgo, saj imajo obilico hrane in varno zavetje pred ljudmi,” je povedal strokovnjak na tem področju Trkman.

Predlaga tudi, da se ustanovi interventna skupina lovcev, ki bo imela dovoljenje za odlov divjih prašičev tudi izven lovnih površin. Opremiti jih bi bilo treba s premičnimi prežami, ki omogočajo najbolj varen odstrel živali, od zgoraj proti tlom. Prav tako naj se na lokalnem nivoju ustanovi delovna skupina, sestavljena iz lovcev, strokovne javnosti, občine in državnih pristojnih organov, ki bo skrbela za zakonodajno osnovo predlaganih ukrepov.

“Zavedamo se, da je veliko od naštetih ukrepov v pristojnosti države, vendar bi morala občina prevzeti pobudo pri iskanju rešitev, saj je ta problematika na Goriškem zelo zaskrbljujoča,” je povedal vodja svetniške skupine Goriška.si v novogoriškem mestnem svetu Klemen Miklavič.

Novogoriška občinska uprava je sicer pripravila predlog sprememb odloka o mestnem gozdu Panovec, vendar so kasneje točko o tej temi umaknili z dnevnega reda. Župana pa sedaj Goriška.si poziva, da se pred ponovno uvrstitvijo te točke na dnevni red posvetuje s strokovno javnostjo.

Scroll to top
Skip to content