Februarske poplave povzročile za 47 milijonov evrov škode

Februarske poplave povzročile za 47 milijonov evrov škode

Vlada se je danes seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi poplav, ki so državo prizadele v začetku februarja. Poplave so v 61 občinah povzročile skupaj za 46,69 milijona evrov škode, največ na vodotokih, kjer je škode za 44,40 milijona evrov.

Škode na gradbeno-inženirskih objektih je za 1,74 milijona evrov, na gozdnih cestah za nekaj manj kot 280.000 evrov, na državnih cestah za okoli 160.000 evrov, na kmetijskih zemljiščih za približno 95.000 evrov, medtem ko je delna škoda na stavbah ocenjena na nekaj manj kot 15.000 evrov.

“Ocenjena neposredna škoda na kmetijskih zemljiščih, stavbah, gradbeno-inženirskih objektih, gozdnih cestah, državnih cestah in vodotokih presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2019 (3,11 milijona evrov). Tako je dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč,” so po seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Škodo je aprila verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah, ki je vladi poleg potrditve ocenjene neposredne škode predlagala, da naloži pristojnim ministrstvom, da pripravijo programe odprave posledic škode.

Scroll to top
Skip to content