Banka Slovenije popravila napovedi rasti BDP

Banka Slovenije popravila napovedi rasti BDP

Banka Slovenije je nekoliko znižala napovedi rasti slovenskega gospodarstva. Letos bo rast predvidoma dosegla 4,2 odstotka, prihodnje leto 3,4 odstotka in v 2020 tri odstotke. Na tej ravni, pri 2,9 odstotka, naj bi ostala tudi v 2021.

Pred tem je Banka Slovenije pričakovala še 4,6-odstotno krepitev BDP v tem letu, 3,9-odstotno gospodarsko rast v 2019 in 3,4-odstotno povečanje gospodarske dejavnosti v 2020.

Kot je na novinarski konferenci povedal Primož Dolenc, ki začasno vodi Banko Slovenije, bo gospodarska rast še vedno ugodna, a nekoliko nižja kot letos.

V Banki Slovenije pravijo, da gre za posledico prehoda v zmernejšo fazo gospodarskega cikla tako v Sloveniji kot v glavnih zunanjetrgovinskih partnericah.

Bo pa rast po Dolenčevih besedah še vedno široko osnovana, podkrepljena tako z domačo porabo, torej zasebno potrošnjo in investicijami, ki bodo kljub umirjanju dinamike še vedno precej rasle, kot z zunanjim povpraševanjem in izvozno aktivnostjo.

Tveganja za rast BDP so po navedbah Banke Slovenije nekoliko usmerjena navzdol, razlog za to pa so geopolitična tveganja, npr. dogajanje v Italiji in Franciji ali okoli izstopanja Velike Britanije iz EU, in potencialno stopnjevanje protekcionističnih ukrepov.

Tveganja za inflacijo so na drugi strani usmerjena nekoliko navzgor, npr. zaradi rasti stroškov dela v luči nadaljnjega pričakovanega zniževanja brezposelnosti in pritiskov na plače, ter gibanja cene surovin.

Inflacija naj bi sicer v naslednjem obdobju ob hitrejši gospodarski rasti od povprečja območja evra nekoliko presegala srednjeročni cilj Evropske centralne banke. Letos naj bi bila pri dveh odstotkih, v 2019 pri okoli 2,2 odstotka, v 2020 pa pri 2,3 odstotka.

Scroll to top
Skip to content